Miscare personal


În atenţia tuturor cadrelor didactice,

Ultimele etape ale mişcării personalului didactic pentru luna august 2011, prevede ocuparea posturilor didactice/catedrelor netitularizabile rămase vacante/rezervate, la nivelul judeţului Arad, conform,

C A L E N D A R U LUI

mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011 – 2012 (Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5615/11.11.2010 )

1-2 AUGUST 2011

1) – se revalidează fişele de înscriere (prin semnătură) de către candidaţii care s-au înscris la concurs în perioada 14-24 iunie 2011;

2) – se depun cereri pentru:

                   – detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată sau completarea normei didactice;

                   – detaşare la cerere prin concurs specific;

                   – suplinire (candidaţii care nu s-au înscris în perioada 14-24 iunie 2011 sau candidaţii care solicită suplinire în baza notelor obţinute la concursul din iulie 2009 şi 2010);

                   – suplinire (candidaţi fără studii corespunzătoare postului);

                   – conducerea fiecărei unităţi de învăţământ va depune la ISJ, tabelele privind acordarea orelor în regim de plata cu ora, pentru personalul didactic din şcoală;

3AUGUST 2011

organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului (pentru candidaţii care nu au susţinut aceste probe sau care au fost respinşi la aceste probe în zilele de 8 şi 11 iulie 2011);

3-4AUGUST 2011                                                                                                                                  

– organizarea testării suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;                              

– afişarea rezultatelor în 5 august;                                                                                                    

 – depunerea , rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor definitive, în perioada 5-8 august;                                                                                              

4AUGUST 2011

organizarea la nivel judeţean a probei scrise pentru concursul de suplinire.                      

Subiectele pentru această probă scrisă se elaborează de către MECTS.                              

Afişarea rezultatelor se va face în 8 august;                                                             

 Înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea lor spre Comisia de rezolvare a contestaţiilor, va avea loc în  8-9 august;                                                                                                            

Rezolvarea contestaţiilor are ca termen – 10 august;                                                        

Afişarea rezultatelor finale se va face în 11 august;

 

 22 August 2011                                                    

– avizarea în consiliul de administraţie al ISJ , a detaşărilor în interesul învăţământului pentru funcţii de conducere în unităţi de învăţământ;               

23 AUGUST 2011

– se soluţionează completările de normă didactică şi repartizarea cadrelor didactice titulare prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;                                                                                                                                        – repartizarea cadrelor didactice titulare care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere;

 – repartizarea în şedinţă publică , a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere în  ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar;

repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut prin aplicarea criteriilor şi punctajelor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

repartizarea candidaţilor care beneficiază de continuitate pentru suplinire, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;                  –reactualizarea şi afişarea listei cu posturile rămase;

24-26 AUGUST 2011

– completarea normei didactice candidaţilor repartizaţi prin continuitate pentru suplinire pe catedre incomplete şi repartizarea suplinitorilor calificaţi, în şedinţă publică, la nivelul judeţului, în conformitate cu prevederile art. 77 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

 

– repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 80 alin. (6) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în regim de plata cu ora;

 

 27August 2011

 Afişarea listei candidaţilor repartizaţi, reactualizarea şi afişarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la inspectoratele şcolare şi publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

 

29 August 2011

Acordarea orelor în regim  de plata cu ora cadrelor didactice titulare, asociate şi pensionate şi suplinitorilor calificaţi;                                                                                                    

Emiterea şi comunicarea deciziilor pe post/catedră – 31 august;

 

30August 2011                                                                                                                                    .

Etapa a IV-a de repartizare şedinţă publică organizată la nivel judeţean pentru:

a) soluţionarea cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare, cu salarizare ca personal didactic fără studii corespunzătoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice în cauză.

b) repartizarea suplinitorilor fără studii corespunzătoare pe posturile didactice/ catedrele rămase vacante/rezervate, conform art. 87 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

31 August 2011

Emiterea deciziilor;

Reclame

Etichete: , , , , ,

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: