Posts Tagged ‘2009’

100 euro + tichete cadou

decembrie 20, 2009

Prin adresa MECI nr. 128/CB/15.12.2009 din totalul de 100 Euro pentru carti, in conformitate cu L315/2006, se deconteaza deocamdata suma partiala de 130 lei, aproximativ 33%.
Totodata s-a specificat sa se ia toate masurile urgente necesare pentru plata catre profesori a acestor sume.
Deci tineti aproape.

Tot ca o veste buna-cat de curand se primesc si tichetele cadou de Craciun.

Reclame

Internet in scoala

decembrie 2, 2009

INTERNET ÎN ŞCOALA TA

– Conectarea la internet broadband a unităţilor şcolare din

Regiunea Vest şi Judeţul Ilfov

– scurtă prezentare –

CONTEXT

În contextul apelului deschis de proiecte Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a depus în luna decembrie 2008 proiectul naţional INTERNET ÎN ŞCOALA TA – Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband, care cuprinde 7 aplicaţii (COD  SMIS: 4222, 4305, 4180, 4224, 4225, 4203, 4307), acestea aflându-se începând cu data de 23 septembrie 2009, în faza de implementare. Proiectul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Prin intermediul acestei operaţiuni se urmăreşte conectarea la internet a şcolilor şi a inspectoratelor şcolare judeţene prin conexiuni broadband şi achiziţionarea echipamentelor TIC conexe.

Număr de unităţi şcolare beneficiare: 2302

Număr estimat de elevi  beneficiari:  543.000

Număr estimat de profesori beneficiari: 47.000

Beneficiari indirecţi: membrii comunităţilor locale în vederea alfabetizării digitale, conform cerinţelor Uniunii Europene în cadrul strategiei 2010 (aproximativ 1700 comunităţi din zona rurală ş din urbanul mic).

IMPLEMENTARE

Proiectul se implementează la nivelul celor 5 judeţele ale Regiunii Vest şi Judeţul Ilfov:

 • Judeţul Arad
 • Judeţul Timiş
 • Judeţul Caraş- Severin
 • Judeţul Hunedoara
 • Judeţul Ilfov.

DURATA IMPLEMENTĂRII

Proiectul se implemetentează pe parcursul a 12 luni de la semnarea Contractului de Finanţare, conform Ghidului Solicitantului.

OBIECTIVE

Obiectivul general vizeată creşterea calităţii procesului de învăţământ cu asigurarea respectării politicilor Uniunii Europene şi a legislaţiei naţionale în ceea ce priveşte principiul dezvoltării durabile şi  al egalităţii de şanse.

Obiectivele specifice au în vedere:

 • Creşterea numărului de elevi care au acces la internet broadband
 • Creşterea numărului de profesori care au acces la internet broadband
 • Creşterea numărului de unităţi şcolare care beneficiază de conexiune la internet broadband
 • Formarea competenţelor aplicative de utilizare a conexiunii la internet broadband pentru personalul unităţilor  şcolare
 • Consolidarea infrastructurii IT la nivelul unităţilor şcolare
 • Reducerea decalajului educaţional dintre mediile rural – urban în domeniul TIC .

ACTIVITĂŢI

 • Constituirea, instruirea şi organizarea echipei de management a proiectului
 • Asigurarea vizibilităţii proiectului (informare, promovare şi publicitate)
 • Achiziţia  şi furnizarea de servicii de consultanţă :
  • pentru implementarea proiectului
  • financiară
  • juridică
  • Achiziţia de:
   • echipamente
   • aplicaţie şi  servicii TIC
   • servicii de instruire
  • Furnizarea echipamentelor şi a aplicaţiei TIC
  • Instalarea şi configurarea:
   • echipamentelor şi a aplicaţiei TIC
   • a reţelei LAN
   • conectarea acestora la infrastructura broadband
  • Organizarea de cursuri de formare profesională specifică
  • Management de proiect, monitorizare, audit şi raportare.

BENEFICIARI

 • 300 de  unităţi şcolare
 • 76 942 de elevi
 • 5757 de cadre didactice
 • Părinţi
 • 5 Inspectorate Şcolare Judeţene
 • Comunitatea locală.

BUGET

Valoarea totală a proiectului este de 21,786,395.03.

BENEFICII

 • Creşterea ariei de răspândire a Internetului de la 9,8% la 30%
 • Peste 1700 de comunităţi locale vor beneficia de o infrastructură broadband peste care se pot livra servicii educaţionale
 • Costuri post-implementare reduse
 • Creşterea cu cca. 60% a numărului de şcoli conectate la Internet
 • Utilizarea metodelor moderne de predare prin utilizarea Internetului de către profesori în timpul lecţiilor
 • Reducerea cheltuielilor de formare a cadrelor didactice cu cca. 25% prin utilizarea sistemelor de e-learning
 • Acces permanent la programe de formare profesională
 • Acces la resurse educaţionale pentru membrii comunităţii
 • Cadrele didactice din mediul rural şi din urbanul mic pot deveni formatori în procesul de formare continuă al adulţilor din cadrul comunităţilor locale.

Legea 329/2009 Controverse

noiembrie 24, 2009

Nu mai pun aici notele de la MECI, dar acestea a generat un conflict intre ISJ si Sindicat. Profesorii si in special directorii sunt la mijloc.

Dar studiati de mai jos:

In plus alte judete au si dat modalitati de calcul. Nici una nu mi se pare ca respecta 100% prevederile Legii susamintite:

INVITATIE LA INTALNIRE CU OASPETI AROMANI

noiembrie 15, 2009

Buna ziua,

Biblioteca Judeteana Arad si Asociatia Invatatorilor din jud Arad au in zilele urmatoare invitati aromani din Macedonia.

 

Ne-am bucura sa participati la intalnirile cu acestia care vor avea loc:

 

1.La sediul Bibliotecii Judetene Arad –luni 16 nov intre orele 13-15

a)Domnul Branislav Tefanoski isi va lansa cartea ,,DIN ARHIVELE DACIEI,, si . Mie imi pare o lucrare de exceptie privind limba dacilor, iar autorul ei. Branislav Stefanoski a scris mai multe carti despre vechimea limbii aromane/romane, despre limba tracilor si pelasgilor traducand inscriptii de pe vremea lui Al.Macedon pe care grecii nu le-au putut traduce. A avut acces la tablitele de la Sinaia. A scris si versuri in aromana. Va prezenta si situatia comunitatii aromane din Balcani.

b)Trei artisti profesionisti aromani vor prezenta lucrari din folclorul aroman si prelucrari.

 

2.O intalnire cu acestia va avea loc si la sediul Scolii Populare de Arta de pe strada Gheorghe Baritiu –marti 17 nov de la ora 16

 

3.Este posibil ca marti de la ora 18 sa fie si la Palatul Copiilor, iar la INFOTV sa aiba o interventie marti de la ora 21.

 

 

,,Din arhivele Daciei,, in care imi pare ca are versiuni tare plauzibile ale catorva placute de la Sinaia.
Spicuiri din lucrare poti gasi la adresele http://discoverdacia.wordpress.com/

http://dinarhiveledaciei.wordpress.com/2009/03/24/desemnarea-comandantilor/
http://dinarhiveledaciei.wordpress.com/2009/03/24/numerotare/
http://dinarhiveledaciei.wordpress.com/2009/03/27/cucerirea-rimepei-analiza-intre-9-si-10/
http://dinarhiveledaciei.wordpress.com/2009/03/27/cucerirea-rimepei/

Autorul ar vrea sa fie promovata cartea in mediul istoric, cultural, scolar ,, SA ANVEATSA POPORLU, CARE ESTE SHI CINE ESTE,, -ca sa il citez asa cum se exprima in aromana.

Din continutul tablitelor se VEDE CLAR CA VOCABULARUL, SAU FONDUL
ETIMOLOGIC FOLOSIT PE TABLITE, ARE LEGATURA DIRECTA 90% CU LIMBA ACTUALA.

Domnul Stefanoski a fost prezent si la congresul nostru din 27-30 august de la Bucuresti.

Cu deosebita consideratie,
viorel dolha
0723259290
0746787740

Consiliere si orientare

noiembrie 11, 2009

In cadrul programului „De la scoala la viata profesionala spre cariera” organizat de AJOFM, ISJ si CJRAE se incearca prevenirea somajului in randul tinerilor.
Mai multe detalii in attach.
ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA.doc