Posts Tagged ‘2012’

Admitere liceu 2012

iunie 3, 2012

Brosura electronica pentru admiterea in licee 2012-2013 o gasiti aici.

Reclame

Scoala altfel :)

decembrie 7, 2011

”Școala altfel”…

”Școala altfel”…
De-abia am prididit să fac
Planificări – o droaie,
Că vin, din urmă, la atac,
Ședințe ca o ploaie!
Ieri am avut C.P., iar azi
Ședință cu părinții,
Alaltăieri C.A., C.E.A.C.,
Să mă ferească sfinții!
Peste trei zile voi ave,
C-așa-i acum poruncă,
Prea-minunatul C.C.E.,
Și-alte ședințe încă.
Și ca să-mi fie foarte clar
C-am misie-ntre misii, 
Fac parte – ca misionar –
Din treizeci de comisii!
Număr absențe, raportez,
Săptămânal de-acuma.
Excursii – le organizez,
Serbări – una și una!
Sesiunea de comunicări
Și cea de referate,
Concursuri, baluri, adunări
Tot eu le fac pe toate…
Pornesc spre casă șchiopătând
De-atâta aiureală,
Se-aud ectenii de comând
Când plec de lângă școală.
Că rostul ni l-au resetat
Nebunii și cretinii.
Au smuls din holdă grâu curat
Și pun în loc… ciulinii.
E noapte, stelele lucesc
Și bate-un vânt iernatic.
Sunt încă trează şi muncesc,
La un proiect didactic.

Mai fac statistici şi printez,
Scriu zeci de protocoale.
Aşa se vede că lucrez –
În rest, sunt vorbe goale.

Afară-i frig, în casă frig –
Că n-am bani de căldură,
Și-mi vine, uite-așa, să strig,
Să-mi dau drumul la gură!
C-am înțeles: de ani întregi
Reforma-i ca sminteala,
Așa e când promulgă legi
Cine urăște școala.
Mai am de corectat lucrări,
Și zeci de portofolii,
Îmi pun pe umeri, să nu-ngheț,
Un șal mâncat de molii.
Adorm, într-un târziu, frumos,
Cu capul pe o mapă.
Visez cât am ajuns de… jos,
Pentru trei lei drept plată.
Tresar în somn, că am uitat
Să pun în opt dosare
Dovezi de parteneriat
Și de colaborare.
Și mă trezesc în zori de zi,
Ca dintr-un joc de iele,
Înmormântată în hârtii,
Dosare, dosărele…
Și, vai de capul meu, uitai
Să fac o socoteală
Cu note mici și mai dihai
La cea mai cea scorneală:
Îi zice într-un fel măreț –
Testare inițială” –
Un fel de măr, dar pădureț,
O nouă abureală.
Și plan remedial mai am
Să fac până-n amiază.
Că am și ore până-atunci –
Asta nu mai contează!
Aș vrea să plâng, dar nu e chip,
Nu-i timp de consolare,
Că vine, mâine, ARACIP
Comisia-teroare.
Și o să ia la scotocit
Toată maculatura
Ce tinde către infinit,
Sporind harababura…
Și vin, cu rostul lor ”sublim”,
Iar când or bate-n poartă,
Pe loc ne-or cere să vorbim
Limba română… moartă!
Că-i alta limba, la dosar,
Decât e limba vie.
Școlarul nu mai e școlar,
E… ”educabil”. Fie!

Și ca să fie pe deplin

Reforma – făcătură,

Poruncă nouă mai primim
Spre nouă-nvățătură:
”Când educabilul ți-o da,
Cu sete,-un pumn în gură,
Tu să-i explici, cu glas duios,
Că-i rea apucătură.
N-ai voie să-i vorbești răstit,
Necum să-i tragi o palmă,
Ai dreptul să-i zâmbești, smerit,
Cu fața cât mai calmă!”


Structura anului scolar 2011- 2012. Ordinul nr. 4292/2011 privind structura anului scolar 2011—2012

august 28, 2011

Structura anului scolar 2011- 2012. Ordinul nr. 4292/2011 privind structura anului scolar 2011—2012

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 416 din 14 iunie 2011

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI

In temeiul Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si al Hotararii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1
(1) Anul scolar 2011—2012 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 177 de zile lucratoare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabileste:
a) Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 37 de saptamani, din care durata cursurilor este de 33 de saptamani, 4 saptamani fiind dedicate desfasurarii examenului national de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se incheie la data de 1 iunie 2012.
b) Pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 36 de saptamani, din care durata cursurilor este de 35 de saptamani, o saptamana fiind dedicata desfasurarii evaluarii nationale. Cursurile claselor a VIII-a se incheie la data de 15 iunie 2012.
c) Pentru clasele din invatamantul liceal — filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare.
d) Pentru invatamantul special — clasele a IX-a—a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, durata cursurilor este de 37 de saptamani, insumand 182 de zile.
e) Stagiile de pregatire practica pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologica, cuprind 720 de ore care se desfasoara in perioada propusa de unitatea de invatamant organizatoare si aprobata de inspectoratul scolar, conform structurii anului scolar, cu respectarea vacantelor.
f) Pentru invatamantul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata cursurilor este cea stabilita prin planurilecadru de invatamant in vigoare.

Art. 2
Anul scolar 2011—2012 incepe la data de 1 septembrie 2011, se incheie la data de 31 august 2012 si se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:

Semestrul I

Cursuri — luni, 12 septembrie 2011 — vineri, 23 decembrie 2011
In perioada 22—30 octombrie 2011, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.

Vacanta de iarna — sambata, 24 decembrie 2011 — duminica, 15 ianuarie 2012

Semestrul al II-lea

Cursuri — luni, 16 ianuarie 2012 — vineri, 6 aprilie 2012

Vacanta de primavara — sambata, 7 aprilie 2012 — duminica, 22 aprilie 2012

Cursuri — luni, 23 aprilie 2012 — vineri, 22 iunie 2012

Vacanta de vara — sambata, 23 iunie 2012 — duminica, 9 septembrie 2012

Art. 3
In zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri:

 • joi, 1 decembrie 2011 — Ziua Nationala a Romaniei;
 • marti, 1 mai 2012 — Ziua Muncii;
 • luni, 4 iunie 2012 — a doua zi de Rusalii.

  Art. 4
  (1) Saptamana 2—6 aprilie 2012 din semestrul al II-lea este saptamana dedicata activitatilor extracurriculare si extrascolare, avand un orar specific.
  (2) Tipurile de activitati care se organizeaza in saptamana mentionata la alin. (1), modalitatile de organizare si responsabilitatile se stabilesc in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 5
  (1) Tezele din semestrul I al anului scolar 2011— 2012 se sustin, de regula, pana la data de 30 noiembrie 2011.
  (2) Tezele din semestrul al II-lea al anului scolar 2011—2012 se sustin, de regula, pana la data de 25 mai 2012.

  Art. 6
  (1) In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, la cererea conducerilor unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.
  (2) Solicitarea de modificare a structurii anului scolar se face dupa consultarea consiliului reprezentativ al parintilor.
  (3) Aprobarea modificarii structurii anului scolar, mentionata la alin. (1), se acorda in conditiile asigurarii unui numar de zile de cursuri cel putin egal cu cel stabilit la art. 1, precum si a posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele de bacalaureat si de absolvire.

  Art. 7
  Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competentelor profesionale, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

  Art. 8
  Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitatilor de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 9
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Anexa – Programul Scoala Altfel

  Prevederi generale

  1. Saptamana 2—6 aprilie 2012 va fi dedicata activitatilor educative extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit „Scoala altfel”. In aceasta saptamana nu se organizeaza cursuri conform orarului obisnuit al unitatii de invatamant, iar programul „Scoala altfel” se va desfasura in conformitate cu un orar special.

  2. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor prescolari/elevilor si a cadrelor didactice in activitati care sa raspunda intereselor si preocuparilor diverse ale copiilor prescolari/elevilor, sa puna in valoare talentele si capacitatile acestora in diferite domenii, nu neaparat in cele prezente in curriculumul national, si sa stimuleze participarea lor la actiuni variate, in contexte nonformale.

  3. In perioada 2—6 aprilie 2012, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului organizeaza fazele nationale ale olimpiadelor scolare pe discipline de invatamant si, dupa caz, ale concursurilor scolare.

  4. In programul „Scoala altfel”, elaborat si organizat de fiecare unitate de invatamant, vor fi inclusi toti copiii prescolari/elevii si toate cadrele didactice care nu participa la faza nationala a olimpiadelor si concursurilor scolare.

  Planificarea si aprobarea programului

  5. Pentru elaborarea programului de activitati, in timpul primului semestru se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigentie, si cadrelor didactice, in cadrul sedintelor comisiilor metodice. Dupa colectarea propunerilor se vor desfasura dezbateri in colectivele de elevi, in consiliul elevilor, in consiliul profesoral si in comitetul reprezentativ al parintilor, in vederea adoptarii programului agreat de majoritatea elevilor si a cadrelor didactice.

  6. Modalitatea de selectie a activitatilor propuse se decide la nivelul unitatilor de invatamant si presupune implicarea, in egala masura, a elevilor, a cadrelor didactice, a parintilor, astfel incat proiectele si activitatile selectate sa corespunda obiectivelor educationale specifice comunitatii scolare, fiind un rezultat al optiunilor acesteia.

  7. Tipurile de activitati care se organizeaza in saptamana mentionata, durata acestora, modalitatile de organizare si responsabilitatile se stabilesc in consiliul profesoral si se aproba de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.

  8. Consilierul educativ din unitatea de invatamant centralizeaza propunerile agreate, in vederea includerii acestora in calendarul activitatilor educative ale unitatii de invatamant, ca domeniu distinct: programul „Scoala altfel”.

  9. Conducerile unitatilor de invatamant vor asigura popularizarea programului „Scoala altfel” la nivel local, pentru crearea unui impact pozitiv al activitatilor organizate, atat in unitatea de invatamant, cat si in comunitate.

  Continutul si organizarea programului

  10. Se recomanda elaborarea unor proiecte la nivelul grupelor de prescolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unitatii de invatamant, care sa urmareasca si sa permita realizarea unor obiective educationale prin activitati care, in programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula.

  11. Proiectele se pot organiza si in consortiile scolare, in parteneriat cu alte unitati de invatamant, cu organizatii neguvernamentale, cu palatele si cluburile copiilor, cluburile sportive scolare, cu directiile de tineret si sport, taberele scolare, cu institutii culturale si stiintifice (institute de cercetari, facultati etc.), cu politia, jandarmeria, inspectoratele pentru situatii de urgenta, directiile de sanatate publica, agentiile pentru protectia mediului etc.

  12. Atat elevii, cat si cadrele didactice vor alege activitatile la care doresc sa participe din lista celor propuse. De asemenea, se va avea in vedere posibilitatea implicarii parintilor care doresc acest lucru, precum si a altor parteneri.

  13. Fiecare activitate la care participa copii prescolari/elevi trebuie sa fie coordonata de un numar corespunzator de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activitati organizate, conducerea unitatii de invatamant si cadrele didactice vor lua toate masurile pentru asigurarea supravegherii copiilor prescolari/elevilor si a securitatii acestora.

  14. Tipurile de activitati care pot fi organizate in cadrul programului „Scoala altfel” pot include, fara a se limita la acestea:

 • activitati culturale;
 • activitati tehnico-stiintifice;
 • activitati sportive;
 • activitati de educatie pentru cetatenie democratica, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activa in societate, responsabilitate sociala, relatii si comunicare etc.);
 • activitati de educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos (inclusiv referitoare la dependenta de calculator, siguranta pe internet etc.);
 • activitati de educatie ecologica si de protectie a mediului (inclusiv colectare selectiva, economisirea energiei, energie alternativa etc.);
 • activitati de educatie rutiera, PSI, educatie pentru reactii corecte in situatii de urgenta etc.

  Aceste activitati se vor organiza sub diferite forme, ca de exemplu:

 • ateliere de teatru, dans, muzica, arte plastice, educatie media si cinematografica;
 • competitii organizate la nivelul scolii, al grupurilor de scoli, al localitatii sau al judetului;
 • mese rotunde, dezbateri;
 • activitati de voluntariat sau de interes comunitar;
 • campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincventei juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;
 • proiecte comunitare, de responsabilitate sociala;
 • educatie de la egal la egal (peer-education);
 • schimburi de experienta;
 • vizite de studii;
 • tabere/scoli de creatie sau de cercetare;
 • parteneriate educationale si tematice la nivel de unitati de invatamant, pe plan intern si international, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul in echipa si in proiecte.

  Monitorizare si evaluare

  15. Activitatile vor fi organizate in fiecare zi lucratoare a saptamanii mentionate, acoperind cel putin numarul de ore prevazut in orarul obisnuit al scolii atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice.

  16. Dupa aprobarea de catre consiliul de administratie, programul adoptat devine obligatoriu atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice.

  17. Elevii au obligatia de a participa la activitatile pentru care s-au inscris, absentele fiind inregistrate in catalog, la rubrica „Purtare”.

  18. Activitatile aprobate se vor mentiona in condica de prezenta a cadrelor didactice si vor fi monitorizate de conducerea unitatii de invatamant. Directorul unitatii de invatamant, consilierul educativ si seful comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii vor monitoriza si vor evalua activitatile din programul „Scoala altfel”.

  19. Inspectoratele scolare vor delega reprezentanti pentru a monitoriza activitatile organizate de unitatile de invatamant in cadrul programului „Scoala altfel”.

  20. Dupa incheierea vacantei de primavara, in fiecare unitate de invatamant, primul consiliu profesoral va analiza calitatea activitatilor organizate, rezultatele educationale ale acestora, precum si modalitatile de ameliorare a planificarii si organizarii programului „Scoala altfel”. La activitatea de analiza in cadrul consiliului profesoral vor participa si reprezentanti ai elevilor si parintilor, care vor prezenta puncte de vedere asupra activitatilor derulate in program. Directorul unitatii de invatamant va prezenta un raport de monitorizare a calitatii activitatilor planificate.

  21. La sfarsitul anului scolar, inspectoratele scolare vor include in raportul privind starea invatamantului un capitol referitor la relevanta si valoarea formativa a tuturor activitatilor desfasurate in cadrul programului „Scoala altfel”, evidentiind nivelul interesului manifestat de elevi si de cadrele didactice fata de organizarea si desfasurarea acestuia.

Optionale aprobate MECTS

ianuarie 11, 2011

Gasiti aici ceva optionale aprobate de MECTS
http://www.edu.ro/index.php/articles/14859

Grade didactice-acte, termene

noiembrie 3, 2010

PRECIZĂRI PRIVIND ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE PRIN DEFINITIVAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI ACORDAREA GRADELOR DIDACTICE II ŞI I

ANUL ŞCOLAR 2010-2011

 

Înscrierea şi depunerea dosarelor pentru definitivat şi gradele didactice II şi I se efectuează în perioada 1-31 octombrie 2010, la conducerea unităţilor de învăţământ, cu respectarea prevederilor Legii 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi a Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar,conform O.M.5720 din 20.10.2009.

Înainte de înscrierea pentru susţinerea examenului de acordare a gradului didactic II, respectiv I, cadrele didactice vor solicita în scris, luarea în evidenţă de către instituţia de învăţământ la care sunt încadraţi solicitarea pentru efectuarea unei inspecţii curente prevăzute în Legea 128/1997(inspectia curenta nr.1)…Anexa 1.

Instituţia de învăţământ va completa în tabelul anexat, aferent gradului didactic solicitat datele candidaţilor, acestea fiind transmise ulterior în format electronic pe adresa de e-mail perfectionarearad@yahoo.com până la data de 22 septembrie 2010, ora 16.00

În perioada 1-31 octombrie 2010 se vor depune de către candidaţi dosarele de înscriere pentru definitivat şi gradele didactice II şi I la conducerea unităţilor de învăţământ.

Pe coperta dosarului(Anexa 2) se vor trece următoarele date:

¨            Gradul didactic pentru care se înscrie şi sesiunea corespunzătoare;

¨            Numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului;

¨             Unitatea de învăţămînt-structura şi unitatea P.J., localitatea, numărul de telefon al şcolii,numărul de telefon  de acasă şi telefonul mobil al candidatului;

¨             Specialitatea în care doreşte să se înscrie pentru a susţine examenul de grad;

¨             Denumirea completă a centrului de examen  pentru care optează candidatul;

¨             Limba de susţinere

 

Dosarele vor cuprinde documentele prevăzute în continuare:

 

Dosarele cadrelor didactice înscrise la definitivat şi la gradele didactice II şi I vor fi înaintate către inspectoratul şcolar numai de către conducerile unităţilor de învăţământ în perioada 1 noiembrie-12 noiembrie , conform unei programări ulterioare.

 

 

 

 

DEFINITIVAT 2011

 

Pentru susţinerea examenului de definitivat sesiunea 2011, se înscriu cadre didactice calificate, absolvente ale promoţiei 2009 sau anterior, care vor avea la data susţinerii examenului o vechime efectivă minimă la catedră de 2 ani de la data absolvirii, având în această perioada funcţia de bază în învăţământ, cu normă întreagă. Prezentarea la examenul pentru definitivarea în învăţământ este obligatorie după 2 ani de la efectuarea stagiului minim prevăzut.  Personalul didactic asociat, cu cel puţin 1/2 normă se poate prezenta la examenul de definitivat după 3 ani de activitate efectivă la catedră.

 

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente( în ordine):

1) cererea tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului şcolar, în care candidaţii vor nominaliza instituţia de învăţământ centru de perfecţionare la care doresc să susţină examenul;Anexa 3

2) fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea scolii, prevăzută în Anexa 4;

3) copie de pe certificatul de naştere, legalizată la biroul notarial;

4)copia certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui de familie; în caz de

divorţ sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens, legalizate la biroul notarial;

5) copia legalizată notarial, a diplomei de studii, însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

6)copii de pe certificatul de absolvire a modulului de psihopedagogie şi foaia matricolă, legalizate notarial;

7) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea consiliului profesoral al

unităţii de învăţământ unde este încadrat;

8) adeverinţă privind calificativele acordate în ultimii doi ani scolari;(sau ultimul an şcolar acolo unde este cazul)

9)copie legalizată după autorizaţia de încredere a unităţii şcolare particulare (numai pentru cadrele didactice care funcţionează în instituţii de învăţământ particulare)

Toate documentele enumerate vor fi depuse şi în copie (1 exemplar pe lângă cel original) certificate conform cu originalul de către Unitatea de învăţământ într-un singur dosar plic .

 

10- copie după cartea de muncă, 1 exemplar certificat conform cu originalul de către conducerea Unităţii de învăţământ.

Conducerile unităţilor de învăţământ verifică existenţa si legalitatea documentelor din

dosarele de înscriere, îndeplinirea condiţiilor de înscriere, respectarea prevederilor Legii nr.

128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare si

ale Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivare în învăţământ, care

îndeplinesc condiţiile legale, vor fi înaintate de către conducerile unităţilor de învăţământ

inspectoratelor scolare, unde vor fi înregistrate oficial cu număr si dată.

(4) Cererile de înscriere vor fi supuse aprobării consiliului de administraţie al

inspectoratelor scolare de către inspectorul cu probleme de perfecţionare si formare continuă.

(5) Înstiinţarea candidaţilor cu privire la aprobarea sau respingerea înscrierii se realizează

de către inspectorul de perfecţionare si formare continuă, prin afisare la inspectoratul scolar si

pe site-urile inspectoratelor scolare judeţene/al municipiului Bucuresti. În caz de respingere a

dosarului, candidatul va fi înstiinţat si în scris, cu precizarea motivării respingerii dosarului,

argumentată de articolul legislativ care prevede reglementări în acest sens, până la data de 01

decembrie a fiecărui an.(Extras din O.M. 5720 din 20.10.2009)

GRADUL II SESIUNEA 2012

Pentru susţinerea examenului de gradul II sesiunea 2012 se înscriu cadre didactice care au obţinut definitivatul în anul 2008 sau mai devreme şi vor avea la data susţinerii examenului o vechime efectivă minimă la catedră de 4 ani de la obţinerea definitivatului.

Înscrierea pentru acordarea gradului didactic II în învăţământ se face pe

bază de cerere, însoţită de dosarul de înscriere, în fiecare an, în perioada 1-31 octombrie.

 

 

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 

1) cererea tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului scolar, în care candidaţii

vor nominaliza instituţia de învăţământ centru de perfecţionare la care doresc să

susţină examenul(Anexa 3);

2) fisa de înscriere, completată, confirmată de conducerea scolii, conform Anexei 5;

3) copia legalizată la biroul notarial a certificatului de naştere;

4) copia certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui de familie; în caz de

divorţ sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens, legalizate la biroul notarial;

5) copia legalizată la biroul notarial, a diplomei de studii însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

6) copia după certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, legalizată la biroul notarial;

7) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea consiliului profesoral al

unităţii de învăţământ unde este încadrat;

8) adeverinţă privind calificativele acordate în ultimii doi ani scolari;

9) adeverinţă privind calificativele acordate la inspecţiile scolare în ultimii patru ani scolari;

10) copia raportului inspecţiei curente nr.1 efectuate înainte de înscriere, certificată

pentru conformitate cu originalul de către conducerea scolii.

 

Toate documentele enumerate vor fi depuse şi în copie (1 exemplar pe lângă cel original) certificate conform cu originalul de către Unitatea de învăţământ într-un singur dosar plic .

11- copie după cartea de muncă, 1 exemplar certificat conform cu originalul de către conducerea Unităţii de învăţământ.

 

Conducerile unităţilor de învăţământ verifică existenţa si legalitatea documentelor din

dosarele de înscriere, îndeplinirea condiţiilor de înscriere, respectarea prevederilor Legii nr.

128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare si

ale Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II,

care îndeplinesc condiţiile legale, vor fi înaintate de către conducerile unităţilor de învăţământ

inspectoratelor scolare, unde vor fi înregistrate.

Cererile de înscriere vor fi supuse aprobării consiliului de administraţie al

inspectoratelor scolare judeţene/al municipiului Bucuresti de către inspectorul scolar pentru

perfecţionare si formare continuă.

Înstiinţarea candidaţilor cu privire la aprobarea sau respingerea înscrierii se realizează

prin afisare la inspectoratul scolar si pe site-urile inspectoratelor scolare judeţene. În caz de respingere a dosarului, candidatul va fi înstiinţat si în scris,cu precizarea motivării respingerii dosarului, argumentată de articolul legislativ care prevede reglementări în acest sens, până la data de 1 decembrie a fiecărui an.

 

GRAD I SERIA 2011-2013

 

Pentru susţinerea examenului de gradul I seria 2011-2013 se înscriu cadre didactice care au obţinut gradul II în anul 2009 şi vor avea la data susţinerii examenului o vechime efectivă minimă la catedră de 4 ani de la obţinerea gradului II. Personalul didactic cu catedră rezervată, înscris la gradul II sau I, trebuie să aibă cel puţin 4 ore de predare/săpt., în anul în care li se efectuează inspecţia specială.

Pentru gradul I – seria 2011-2013   colocviul de admitere are loc în perioada 15ianuarie-15.02.2011, după cum planifică fiecare facultate;

În perioada 1-21.12.2010 candidaţii  depun la secretariatul facultăţii sau la DPPD cerere privind tema şi bibliografia lucrării metodico-ştiinţifice;

Art. 60 – (1) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic I,

candidatul trebuie să obţină calificativul de cel puţin „foarte bine” la aprecierile anuale, la

inspecţia curentă si la inspecţiile scolare, dacă acestea au avut loc, din ultimii 2 ani de

activitate premergători înscrierii.

(2) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic I, candidatul

trebuie să se remarce prin prestaţii didactice de calitate, prin competenţă didactică de înalt

nivel, dovedită prin rezultatele obţinute în procesul de învăţământ, prin preocupări si realizări

de cercetare si inovare a procesului de învăţământ, prin iniţiativă si responsabilitate în

dezvoltarea culturii calităţii în organizaţia scolară, prin conduită etică si deontologică

ireprosabilă. Îndeplinirea acestor condiţii trebuie să rezulte din memoriul de activitate

întocmit de candidat si atasat la cererea de înscriere.

(3) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic I, candidatul

trebuie să aibă recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ în care este

încadrat sau/si în care si-a desfăsurat activitatea în ultimii doi ani premergători înscrierii. În

cazul în care a desfăsurat activităţi în mai multe unităţi de învăţământ, poate să includă în

dosarul de înscriere recomandări de la fiecare unitate.

Art. 61 – (1) Pentru înscrierea si participarea la probele examenului de acordare a

gradului didactic I, candidaţilor trebuie să li se efectueze cel puţin două inspecţii şcolare

curente prevăzute la art. 35, alin (2), lit. a) din Legea 128/1997 privind Statutul personalului

didactic, cu modificările si completările ulterioare, programate după cum urmează:

a) prima dintre cele două inspecţii curente se va programa, la solicitarea cadrelor

didactice, înainte de înscrierea pentru susţinerea gradului didactic I.

b) a doua inspecţie curentă se va programa în intervalul de la înscriere până la susţinerea

inspecţiei speciale.

(2) Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale si doresc să se înscrie la examenul

pentru acordarea gradului didactic I vor solicita efectuarea primei inspecţii curente, printr-o

cerere tip, în perioada 1-31 octombrie a anului premergător depunerii dosarului de înscriere.

Conducerile unităţilor de învăţământ vor înainta cererile către inspectoratul scolar judeţeani, unde vor fi înregistrate oficial si supuse validării consiliului de administraţie.

(3) Inspecţiile curente se efectuează de către inspectori scolari de specialitate de la

inspectoratele scolare sau cadre didactice din corpul de metodisti al inspectoratului scolar,

repartizaţi cu delegaţie. Cadrele didactice care efectuează inspecţiile curente trebuie să aibă

cel puţin gradul didactic I, aceeasi specializare cu aceea în care candidatul îsi susţine inspecţia

specială si cel puţin acelasi nivel de studii cu acesta.

(4) Inspecţiile curente constau în asistenţa si evaluarea a patru activităţi didactice la una

din specializările de pe diplomă/diplome sau la specializarea/specializările pe care cadrul

didactic le poate preda conform Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile

si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului

didactic din învăţământul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al ministrului.

(5) Calificativul de promovare la inspecţia curentă este foarte bine. Inspecţiile curente promovate sunt valabile patru ani.(Extras din O.M. 5720 din 20.10.2009)

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente(în această ordine):

1) cererea tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului scolar, în care candidaţii

vor nominaliza instituţia de învăţământ centru de perfecţionare la care doresc să

susţină examenul-Anexa 3;

2) fisa de înscriere, completată, confirmată de conducerea scolii, conform Anexei 6 ;

3) copia legalizată la biroul notarial a certificatului de nastere;

4) copia certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui de familie; în caz de

divorţ sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens, legalizate la biroul notarial;

5) copia legalizată la biroul notarial a diplomei de studii însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

6) copia după certificatul de acordare a gradului didactic II, legalizat la biroul notarial.

7) document din care să rezulte calificativele acordate la aprecierile anuale din ultimii doi

ani scolari;

8) document din care să rezulte calificativele acordate la inspecţiile scolare în ultimii doi

ani scolari;

9) copia raportului de inspecţie curentă efectuată înainte de înscriere, certificată

pentru conformitate cu originalul de către conducerea scolii.

10) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea consiliului profesoral al

unităţii de învăţământ unde este încadrat;

11) memoriul de activitate profesională, avizat de conducătorul unităţii scolare în care candidatul este încadrat.

Toate documentele enumerate vor fi depuse şi în copie (1 exemplar pe lângă cel original) certificate conform cu originalul de către Unitatea de învăţământ într-un singur dosar plic .

12)– copie după cartea de muncă, 1 exemplar certificat conform cu originalul de către conducerea Unităţii de învăţământ.

 

OBSERVAŢII:

Ø  Beneficiază de reducerea la înscriere de 1 an cadrele didactice care au obţinut media 10 la definitivat, respectiv gradul II

Ø  Se aprobă derogare de maxim o lună de la vechimea minimă la catedră necesară pentru înscrierea la examenele de obţinere a gradelor didactice, pentru cauze obiective.

Ø  Concediul medical şi de maternitate(126 ZILE) se consideră vechime la catedră.

Ø  Conform codului muncii, pe perioada concediului de îngrijire a copilului contractul individual de muncă se suspendă şi nu poate fi desfăşurată nici o activitate instructiv-educativă.

Ø 

Ø 

Ø 

Ø  ATENŢIE ! Dacă, din motive obiective, candidaţii nu s-au putut prezenta la  Gradul II sau I în anii trecuţi şcolari , solicită în scris, pe baza unei cereri + documente justificative,  Inspectoratului şcolar, în perioada 15-30 septembrie, amănarea pentru sesiunea –seria următoare.

.

Candidaţii şi conducerea şcolilor vor avea în vedere următoarele:

Se foloseste DOSAR PLIC, fără ca documentele să fie puse în folii de plastic;

piesele din dosar să fie aşezate în ordinea menţionată în prezentele precizări;

pe fişa de înscriere să fie completat antetul şcolii;

cadrele didactice vor preciza în cererea de înscriere şi centrul de perfecţionare/examen pentru care optează.

să fie verificate exactitatea şi corectitudinea datelor candidatului înainte de aplicarea sigiliului;

fişa de înscriere se completează de către secretarul şcolii!(nu de către candidat)

pagina a doua a fişei de înscriere are valoare de adeverinţă de vechime şi din aceasta trebuie să rezulte clar:

Ø  vechimea efectivă la catedră de la obţinerea licenţei sau ultimului grad didactic până la 31.aug.2011,respectiv 2012 pentru gradul II şi 2013 pentru Gradul I seria 2011-1013.

Ø  la Observaţii se vor menţiona perioadele care nu constituie vechime efectivă la catedră:concediu fără plată, concediu îngrijire copil etc.

 

după înscriere,pe toată perioada până la susţinerea examenului de grad didactic (31.august),atât  candidatul cât şi directorul unităţii şcolare unde funcţionează candidatul au obligaţia să comunice la ISJ-inspectorului de  perfecţionare situaţiile în care nu se acumulează vechimea efectivă la catedră prevăzută de metodologoe.

La nivelul fiecărei unităţi şcolare se va desemna un cadru didactic responsabil cu perfecţionarea.

Toate informaţiile pe probleme de perfecţionare  transmise de ISJ se vor expune la loc vizibil în toate structurile, asigurându-se accesul la informaţie tuturor cadrelor didactice din unitate .

 

Pentru orice neclarităţi ne puteţi contacta la adresa de e-mail perfectionarearad@yahoo.com sau la sediul ISJ Arad, în timpul programului cu publicul, de Marţi până Vineri între orele 12- 15.

 

 

 

 

Inspectori pentru dezvoltarea resursei umane,

prof. ing. Anca Lupei

prof. Ovidiu Toderici