Posts Tagged ‘aberatii’

Scoala altfel :)

decembrie 7, 2011

”Școala altfel”…

”Școala altfel”…
De-abia am prididit să fac
Planificări – o droaie,
Că vin, din urmă, la atac,
Ședințe ca o ploaie!
Ieri am avut C.P., iar azi
Ședință cu părinții,
Alaltăieri C.A., C.E.A.C.,
Să mă ferească sfinții!
Peste trei zile voi ave,
C-așa-i acum poruncă,
Prea-minunatul C.C.E.,
Și-alte ședințe încă.
Și ca să-mi fie foarte clar
C-am misie-ntre misii, 
Fac parte – ca misionar –
Din treizeci de comisii!
Număr absențe, raportez,
Săptămânal de-acuma.
Excursii – le organizez,
Serbări – una și una!
Sesiunea de comunicări
Și cea de referate,
Concursuri, baluri, adunări
Tot eu le fac pe toate…
Pornesc spre casă șchiopătând
De-atâta aiureală,
Se-aud ectenii de comând
Când plec de lângă școală.
Că rostul ni l-au resetat
Nebunii și cretinii.
Au smuls din holdă grâu curat
Și pun în loc… ciulinii.
E noapte, stelele lucesc
Și bate-un vânt iernatic.
Sunt încă trează şi muncesc,
La un proiect didactic.

Mai fac statistici şi printez,
Scriu zeci de protocoale.
Aşa se vede că lucrez –
În rest, sunt vorbe goale.

Afară-i frig, în casă frig –
Că n-am bani de căldură,
Și-mi vine, uite-așa, să strig,
Să-mi dau drumul la gură!
C-am înțeles: de ani întregi
Reforma-i ca sminteala,
Așa e când promulgă legi
Cine urăște școala.
Mai am de corectat lucrări,
Și zeci de portofolii,
Îmi pun pe umeri, să nu-ngheț,
Un șal mâncat de molii.
Adorm, într-un târziu, frumos,
Cu capul pe o mapă.
Visez cât am ajuns de… jos,
Pentru trei lei drept plată.
Tresar în somn, că am uitat
Să pun în opt dosare
Dovezi de parteneriat
Și de colaborare.
Și mă trezesc în zori de zi,
Ca dintr-un joc de iele,
Înmormântată în hârtii,
Dosare, dosărele…
Și, vai de capul meu, uitai
Să fac o socoteală
Cu note mici și mai dihai
La cea mai cea scorneală:
Îi zice într-un fel măreț –
Testare inițială” –
Un fel de măr, dar pădureț,
O nouă abureală.
Și plan remedial mai am
Să fac până-n amiază.
Că am și ore până-atunci –
Asta nu mai contează!
Aș vrea să plâng, dar nu e chip,
Nu-i timp de consolare,
Că vine, mâine, ARACIP
Comisia-teroare.
Și o să ia la scotocit
Toată maculatura
Ce tinde către infinit,
Sporind harababura…
Și vin, cu rostul lor ”sublim”,
Iar când or bate-n poartă,
Pe loc ne-or cere să vorbim
Limba română… moartă!
Că-i alta limba, la dosar,
Decât e limba vie.
Școlarul nu mai e școlar,
E… ”educabil”. Fie!

Și ca să fie pe deplin

Reforma – făcătură,

Poruncă nouă mai primim
Spre nouă-nvățătură:
”Când educabilul ți-o da,
Cu sete,-un pumn în gură,
Tu să-i explici, cu glas duios,
Că-i rea apucătură.
N-ai voie să-i vorbești răstit,
Necum să-i tragi o palmă,
Ai dreptul să-i zâmbești, smerit,
Cu fața cât mai calmă!”


Reclame

Salarizare 2011

ianuarie 21, 2011

In Monitorul Oficial din 19 ianuarie 2011 au aparut Normele de aplicare a Legii salarizarii nr. 285 din 2010.

LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE

octombrie 17, 2010

LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE transmisă Parlamentului României în vederea angajării răspunderii.

textul integral pe site-ul edu.ro

Legea austeritatii & Legea saraciei

iulie 1, 2010

Plangeti:

Potrivit site-ului Camerei Deputaţilor, legea austerităţii în domeniul bugetar poartă numărul 118 şi a fost promulgată de Preşedintele României prin Decretul nr. 603/2010Legea privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. – (1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii si alte drepturi salariale, precum si alte drepturi în lei sau în valută, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice si ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte măsuri în domeniul bugetar, se diminuează cu 25%.
(2) În situaţia în care, din aplicarea prevederilor alin. (l), rezultă o valoare mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, suma care se acordă este de 600 lei.

Art. 2. – (1) Se reduc cu 25% următoarele drepturi de natură salarială de care beneficiază personalul din cadrul autorităţilor si instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare al acestora:
a) cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valută si alte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate si, respectiv, ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prevăzute în anexa nr. V/3 la Legea nr. 330/2009 si în Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările si completările ulterioare;
b) drepturile prevăzute la art. 104 alin. (3) si art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare; (decontul navetei şi cele 6 călătorii pe calea ferată – n.n.)
c) cuantumul drepturilor specifice pentru activităţile desfăsurate în instituţiile de apărare, ordine publică si siguranţă naţională, prevăzute în anexa nr. IV/2 la Legea nr. 330/2009 pct. 3 alin. (1) si (2), pct. 4 alin. (1), pct. 6, 8, 10, 11 si 12;
d) cuantumul compensaţiei bănesti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană si, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum si valoarea financiară a drepturilor de echipament;
e) compensaţia lunară pentru chirie.
(2) Valoarea drepturilor/cheltuielilor cu asistenţa medicală, medicamente si proteze aferente personalului propriu, pentru care legislaţia în vigoare la data publicării prezentei legi prevede decontarea integral de la bugetul de stat, bugetele de asigurări sociale, bugetele locale sau, după caz, bugetele fondurilor speciale, se reduce cu 25%.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul alocaţiilor de hrană acordate personalului încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică si siguranţă naţională pe perioada participării la misiunile prevăzute la art. 2 lit. a) – d) din Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările ulterioare.
(4) Suma forfetară prevăzută la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor si al senatorilor, republicată, destinată plăţii drepturilor bănesti ale persoanelor angajate la birourile parlamentare ale deputaţilor si senatorilor, se diminuează cu 25%.

Art. 3. – (1) Prevederile art. 1 si 2 se aplică si personalului din cadrul Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
(2) Sumele rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul prevăzut la alin. (1), precum si pentru personalul din autorităţile si instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii se virează integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 4. – Prevederile art. 1 – 3 se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. – De la data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul  indemnizaţiei de somaj stabilit în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, si aflat în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi sau care se stabileste ori se repune în plată după suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, precum si drepturile bănesti care se acordă lunar din bugetul asigurărilor pentru somaj în funcţie de cuantumul indemnizaţiei de somaj stabilită potrivit legii, se diminuează cu 15%.

Art. 6. – (1) Drepturile bănesti prevăzute la art. 72, art. 731, art. 74 si art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, care se stabilesc ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, se diminuează cu 15%.
(2) Convenţiile încheiate în vederea acordării subvenţiei prevăzute la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, si aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi îsi produc efectele juridice până la expirarea termenului pentru care au fost încheiate.

Art. 7. – (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma „pensie socială minimă garantată” se înlocuieste cu sintagma „indemnizaţie socială pentru pensionari”.
(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, nu va fi mai mică de 350 lei.
(3) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzută la alin. (2) se stabileste anual, prin legile bugetare, si poate fi modificat, în raport cu evoluţia indicatorilor macroeconomici si cu resursele financiare.

Art. 8. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, Casa Naţională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale nu mai contractează bilete de odihnă în anul 2010.

Art. 9. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi nu se mai acordă ajutoare sau, după caz, indemnizaţii la iesirea la pensie, retragere sau la trecerea în rezervă.

Art. 10. – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în sistemul public de pensii, precum si în sistemele de pensii neintegrate acestuia, dispoziţiile legale privind înscrierea la pensie anticipată si pensie anticipată parţială nu se mai aplică.
(2) Cererile de înscriere la pensie anticipată si pensie anticipată parţială, depuse în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor soluţiona cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii.

Art. 11. – De la data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul drepturilor bănesti, acordate sau suportate din bugetul asigurărilor pentru somaj, sau din bugetul de stat, după caz, pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, efectuate în condiţiile prevăzute de actele normative enumerate la art. 16 alin. (l) lit. b) – f), cu excepţia indemnizaţiei de somaj diminuate potrivit art. 5, aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi sau care se repun în plată după suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior aceleiasi date, se diminuează cu 15%.
Art. 12. Cuantumul indemnizaţiilor acordate în temeiul art. l din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si cele care se află în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi, se diminuează cu 15%. Dacă din calcul rezultă un cuantum mai mic de 600 lei, se acordă 600 lei.

Art. 13. – De la data intrării în vigoare a prezentei legi se reduc cu 25% următoarele categorii de drepturi:
a) cuantumul sprijinului statului pentru salarizarea personalului clerical si neclerical;
b) indemnizaţia lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si funcţionarea Academiei de Stiinţe Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificările ulterioare;
c) cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Stiinţă din România, membrilor Academiei de Stiinţe Medicale din România si membrilor Academiei de Stiinţe Tehnice din România.

Art. 14. – De la data intrării în vigoare a prezentei legi se reduc cu 15% următoarele drepturi:
a) cuantumul sprijinului material acordat urmasilor membrilor
Academiei Române si urmasilor membrilor Academiei Oamenilor de Stiinţă din România;
b) ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor pensionar, cu modificările ulterioare;
c) indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările si completările ulterioare;
d) indemnizaţiile prevăzute de Legea recunostinţei faţă de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum si faţă de persoanele care si-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. – (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
a) art. 78 si art. 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările si completările ulterioare;
b) art. 12 si 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar si civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor si formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare;
c) art. 12 lit. a), b) si d), art.121 si art.122 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările si completările ulterioare;
d) art. 2 alin. (l) si (2) din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri
de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei
Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către fostii proprietari, cu modificările ulterioare;
e) art. 7 lit. a) si c) si art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale si societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societăţilor comerciale si regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea
nr. l71/2007, cu modificările si completările ulterioare;
f) art. 7 lit. a) si c) si art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării si reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale si societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar;
g) Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006;
h) Ordonanţa Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010;
i) Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 2 noiembrie 2006;
j) art. 25 si 26 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;
k) Legea nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar.
(2) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective, efectuate în condiţiile prevăzute de actele normative enumerate la alin. (l) lit. b) – f) ale căror drepturi de protecţie socială acordate sau, după caz, suportate din bugetul asigurărilor pentru somaj, au fost stabilite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, si se află în plată sau se repun în plată după suspendare ulterior acestei date, beneficiază de aceste drepturi în condiţiile prevăzute de respectivele acte normative, astfel cum se aflau în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, diminuate cu 15%.
(3) Pentru nasterile survenite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum si pentru căsătoriile încheiate până la această dată, drepturile se stabilesc în condiţiile actelor normative prevăzute la alin. (1) lit. g) – j) si se solicită la plată până cel târziu la data de 31 august 2010.
Art. 16. – (1) Prevederile art. 1 – 3 , art. 5, art. 6 alin. (1), precum si cele ale art. 9 -14 se aplică până la 31 decembrie 2010.
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2011 se vor aplica politici sociale si de personal care să asigure încadrarea în nivelul cheltuielilor bugetare rezultate ca urmare a aplicării măsurilor de reducere a acestora adoptate în cursul anului 2010, în condiţiile Legii – cadru nr. 330/2009, precum si cu respectarea prevederilor legii bugetului de stat si ale legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011.

Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor si a Senatului si în condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1), din
Constituţia României, republicată, în sedinţa comună din data de

Educatie timpurie-materialele de predare-învățare

iunie 28, 2010

ORDIN nr. 3850/17.05.2010 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare-învățare în educația timpurie și a Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educație timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Dar cine asigura sursele neceare achizitionarii acestor materiale?