Posts Tagged ‘admitere’

Repartitie Admitere 2010-etapa I

iulie 1, 2010

Nr. crt. Nume Scoala de provenienta Liceu Niv. inv. /Forma inv Profil Specializare(/ Limba pred. / Bilingv) Medie admitere Medie evaluare nationala Medie teze nationale Medie absolvire
131 FLOREA D. MADALINA ELENA SCOALA GENERALA SEITIN 102 COLEGIUL NATIONAL „MOISE NICOARA” ARAD LIC / Z Real Matematica-Informatica 9.51 9.50 8.78 9.88
582 TOMOIAGA D. DANIELA IOANA SCOALA GENERALA SEITIN 117 GRUPUL SCOLAR „J GREGOR TAJOVSKI” NADLAC LIC / Z Real Matematica-Informatica 8.80 8.55 7.38 9.64
694 CORNEA I. ANGELICA IOANA SCOALA GENERALA SEITIN 168 LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD LIC / Z Real Matematica-Informatica 8.65 8.37 7.36 9.45
711 TURLE M. VALERIA DIANA SCOALA GENERALA SEITIN 163 LICEUL TEORETIC „VASILE GOLDIS” ARAD LIC / Z Uman Filologie 8.63 8.42 7.07 9.53
1066 PANTEA C. LARISSA MADALINA CRISTINA SCOALA GENERALA SEITIN 153 COLEGIUL ECONOMIC ARAD LIC / Z Servicii Economic 8.22 8.27 6.55 9.03
1078 MARIAN C. CAMELIA BIANCA SCOALA GENERALA SEITIN 161 LICEUL TEORETIC „VASILE GOLDIS” ARAD LIC / Z Real Matematica-Informatica 8.21 8.17 6.78 8.95
1233 SUCIGAN T. TEODORA ADELA SCOALA GENERALA SEITIN 105 COLEGIUL NATIONAL „MOISE NICOARA” ARAD LIC / Z Uman Filologie 8.04 7.35 6.80 9.02
1234 POPIAN L. MIHAI LIVIU SCOALA GENERALA SEITIN 161 LICEUL TEORETIC „VASILE GOLDIS” ARAD LIC / Z Real Matematica-Informatica 8.04 7.35 0.00 8.74
1472 TIMPEA M. LORENA NICOLETA SCOALA GENERALA SEITIN 105 COLEGIUL NATIONAL „MOISE NICOARA” ARAD LIC / Z Uman Filologie 7.80 7.35 6.26 8.80
1487 HORNEA D. LOREDANA MARIA SCOALA GENERALA SEITIN 154 COLEGIUL ECONOMIC ARAD LIC / Z Servicii Comert 7.78 6.45 6.38 9.16
1511 MISCO A. MIHAELA SCOALA GENERALA SEITIN 117 GRUPUL SCOLAR „J GREGOR TAJOVSKI” NADLAC LIC / Z Real Matematica-Informatica 7.75 6.85 6.90 8.63
1513 PURA M. EGIDIO TRAIAN SCOALA GENERALA SEITIN 154 COLEGIUL ECONOMIC ARAD LIC / Z Servicii Comert 7.74 7.15 5.95 8.94
1516 BELCIUG C. MARIUS BOGDAN SCOALA GENERALA SEITIN 155 COLEGIUL ECONOMIC ARAD LIC / Z Servicii Turism si alimentatie 7.74 6.92 6.03 9.02
1561 CORNEA V. IONEL SCOALA GENERALA SEITIN 115 GRUPUL SCOLAR „J GREGOR TAJOVSKI” NADLAC LIC / Z Uman Filologie 7.69 6.95 6.52 8.65
1587 CSATAI L. CARINA SCOALA GENERALA SEITIN 172 GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD LIC / Z Real Matematica-Informatica 7.67 6.90 6.68 8.55
1597 CHIRIAC D. VALENTIN ANDREI SCOALA GENERALA SEITIN 100 GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TRANSPORTURI CAI FERATE ARAD LIC / Z Tehnic Electronica automatizari 7.65 7.30 6.21 8.55
1634 HEINSTEIN C. ANAMARIA SILVIA SCOALA GENERALA SEITIN 118 GRUPUL SCOLAR „J GREGOR TAJOVSKI” NADLAC LIC / Z Servicii Comert 7.61 7.55 5.80 8.56
1681 OPRIS P. TEODORA LAURA SCOALA GENERALA SEITIN 117 GRUPUL SCOLAR „J GREGOR TAJOVSKI” NADLAC LIC / Z Real Matematica-Informatica 7.55 7.25 5.67 8.65
1743 CILIAN G. GRIGORE BOGDAN SCOALA GENERALA SEITIN 144 GRUPUL SCOLAR FORESTIER ARAD LIC / Z Resurse naturale si protectia mediului Protectia mediului 7.49 6.35 6.16 8.74
1812 LAZAR C. MARIAN-ALEXANDRU-PASCAL SCOALA GENERALA SEITIN 145 GRUPUL SCOLAR FORESTIER ARAD LIC / Z Resurse naturale si protectia mediului Silvicultura 7.40 7.12 5.21 8.64
Reclame

Admitere 2010-etapa I

iulie 1, 2010

Astazi, 01 iulie dupa ora 15:30 va avea loc repartizarea computerizata.

Aceasta etapa se va desfasura conform calendarului din metodologia de Admitere 2010.

Pe aceasta cale, va fac cunoscut ca mai sint locuri libere la licee vocationale : Ortodox, Arta si Sportiv.
Candidatii care doresc sa se inscrie la aceste licee o pot face in data de 05 iulie 2010, conform metodologiei.

_________________
Ing.Dumitrescu Mihai
ISJ Arad

Admitere 2010-Ierarhie

iunie 28, 2010

Lista cu ierarhia pe judet o puteti vizualiza aici, iar elevii nostri aici. Daca doriti sa caugtati pe cineva anume aici e locul.

ADMITERE 2010-APTITUDINI

iunie 7, 2010

ADMITERE 2010
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX ARAD

Program înscrieri:

Vineri, 11 iunie 2010: 08,00 – 18,00

Sâmbătă, 12 iunie 2010: 08,00 – 18,00

Duminică, 13 iunie 2010: 12,30 – 18,00

Luni, 14 iunie 2010: 08,00 – 18,00.

Elevii vor avea asupra lor, pentru înscriere, pe lângă celelalte documente:

* anexa la fişa galbenă (pentru probele la liceele vocaţionale)
* fişa galbenă (când va putea fi eliberată de la şcoala de unde vine candidatul, cel mai târziu luni, 14 iunie)

Program examen:

Miercuri, 16 iunie 2010:

Ora 8,00: vizita medicală (eliminatorie)

Ora 9,00: dicţie, ritm, muzică (oral, eliminatorie: admis / respins)

Ora 11,00: proba de verificare a cunoştinţelor religioase (probă scrisă, evaluată cu notă)

NOUTATI-Legea Educatiei-Funeriu

aprilie 13, 2010

de la Biroul de presa:

Guvernul României a aprobat proiectul Legii Educaţiei Naţionale 12.04.2010

Guvernul României a aprobat în şedinţa de astăzi, 12 aprilie, proiectul Legii Educaţiei Naţionale propus de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Documentul a fost transmis tot astăzi, la ora 12.00, Parlamentului României, şi va fi publicat pe site-ul MECTS, www.edu.ro, respectiv pe site-ul dedicat dezbaterii proiectului, http://www.unpasinainte.edu.ro/, la o oră ce va fi comunicată ulterior.

BIROUL DE PRESĂ

Termene privind intrarea în vigoare a măsurilor propuse de noua Lege a Educaţiei Naţionale 12.04.2010

Cele mai importante măsuri pe care la propune noua Lege a Educaţiei Naţionale nu vor intra imediat în vigoare, ci vor fi introduse gradat tocmai pentru a nu bulversa sistemul naţional de învăţământ.
Astfel, măsura introducerii clasei a IX-a în învăţământul gimnazial intră în vigoare începând cu anul 2013. Examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu anul 2012, iar admiterea la liceu începând cu anul 2013. La data intrării în vigoare a acestei legi, tot personalul didactic calificat, titular, devine titular al unităţii de învăţământ cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
În ce priveşte învăţământul superior, alegerea rectorului şi a structurilor de conducere din instituţiile de învăţământ superior se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi, începând cu anul 2012. Procedurile pentru conferirea titlurilor didactice în învăţământul superior prevăzute de prezenta lege se  vor aplica începând cu anul 2011. Doctoranzii care au fost admişi la studiile doctorale înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi îşi finalizează studiile doctorale în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data admiterii acestora la studii.
În termen de 12 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului elaborează metodologiile, regulamentele şi celelalte acte normative care decurg din aplicarea prezentei legi şi stabileşte măsurile tranzitorii de aplicare acesteia.

Noua formulă de admitere la liceu 12.04.2010

Potrivit Legii Educaţiei Naţionale, începând cu anul 2013, admiterea la liceu se realizează după o procedură ce ţine cont de raportul dintre numărul de candidaţi şi numărul locurilor oferite de unităţile de învăţământ liceal. Astfel, în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de liceu, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului. În cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de liceu, admiterea se face luând în calcul, în proporţie de 70% portofoliul educaţional al elevului media de absolvire a învăţământului obligatoriu şi media la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a IX-a şi în proporţie de 30% nota obţinută la disciplina de admitere stabilită de liceu. În cazul mediilor egale, diferenţierea se face pe baza portofoliului educaţional al elevului.
În viziunea noului act normativ, portofoliul educaţional este elementul central al evaluării învăţării şi cuprinde totalitatea diplomelor, a certificatelor sau a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite sau a participării la activităţi de învăţare, în diferite contexte, precum şi produse sau rezultate ale acestor activităţi, în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale. Utilizarea lui se face începând cu clasa pregătitoare şi reprezintă cartea de identitate educaţională a elevului.
La finalul clasei a IX-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, va avea loc o evaluare naţională disciplinară obligatorie a tuturor elevilor. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaţionale.  Evaluarea se face prin următoarele probe:
– o probă transdisciplinară de evaluare a competenţelor de comunicare în limba română, limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională – probă scrisă;
– o probă transdisciplinară de evaluare a competenţelor la matematică şi ştiinţe – probă scrisă;
– o probă de evaluare a competenţelor de utilizare a calculatorului – probă practică;
– o probă transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale – probă orală. Rezultatele evaluării naţionale se înscriu în portofoliul educaţional al elevului.
Metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în clasa a X-a este elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi este dată publicităţii, pentru fiecare generaţie, cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a. Unităţile de învăţământ liceal care solicită organizarea probei suplimentare de admitere au obligaţia de a anunţa public disciplinele la care se susţine proba, programele şi procedurile de organizare ale acesteia până, cel mai târziu, la începutul clasei a VIII-a.

Structura examenului naţional de bacalaureat conform Legii Educaţiei Naţionale aprobate de Guvernul României 12.04.2010

Guvernul României a aprobat în şedinţa de astăzi, 12 aprilie, proiectul Legii Educaţiei Naţionale propus de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Conform acestui document, examenul naţional de bacalaureat se organizează în două sesiuni şi constă în susţinerea a 7 probe: 4 orale (sau de evaluare a diferitelor competenţe specifice) şi 3 scrise. Elevii care studiază în una din limbile minorităţilor naţionale vor susţine 5 probe orale şi 4 probe scrise. Examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile acestei legi începând cu anul 2012.
Probele de evaluare a competenţelor sunt în număr de 4, respectiv 5 pentru absolvenţii care au studiat într-o limbă a minorităţilor naţionale: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, evaluarea competenţelor lingvistice la cele două limbi de circulaţie internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal şi evaluarea competenţelor digitale. La acestea se adaugă evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii cărora au studiat într-o astfel de limbă.
Probele scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal sunt următoarele: o probă scrisă la limba şi literatura română, respectiv limba şi literatura maternă (probe comune pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, cu precizarea că proba în limba maternă e susţinută doar de elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale) şi două probe scrise, diferenţiate, în funcţie de profil, filieră sau specializare.
Astfel, pentru profilul real din filiera teoretică elevii vor susţine examen la matematică şi o probă transdisciplinară din ştiinţele naturii (fizică, chimie şi biologie). Pentru profilul umanist din filiera teoretică probele se vor susţine la geografie şi transdisciplinar din ştiinţe socio-umane (istorie, economie, sociologie, filozofie, psihologie). Pentru filiera tehnologică va fi o probă scrisă la disciplina specifică profilului şi o probă transdisciplinară specifică domeniului de pregătire, iar pentru filiera vocaţională sunt prevăzute o probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului sau specializării şi o probă transdisciplinară specifică profilului sau specializării.

În cazul probelor de evaluare a competenţelor în limbi de circulaţie internaţională şi a competenţelor digitale, rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi, respectiv prin nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine sau examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii învăţământului secundar superior, liceal, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor specifice, au susţinut probele scrise prevăzute şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au o medie aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor obţinute la probele scrise cel puţin egală cu 6. În urma promovării examenului naţional de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat. Absolvenţilor de liceu care au susţinut evaluările competenţelor specifice li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competenţă digitală. Eliberarea acestor certificate nu este condiţionată de promovarea probelor scrise. În cazul nepromovării examenului naţional de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările competenţelor specifice, respectiv rezultatele la probele scrise fost promovate cu cel puţin nota 5.
Pentru anumite filiere, profiluri, specializări sau calificări, stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, absolvenţii învăţământului liceal pot susţine un examen de certificare a calificării, separat de examenul de bacalaureat. Conţinutul, calendarul şi modul de organizare a examenului de certificare a calificării se stabilesc de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se dau publicităţii, pentru fiecare generaţie, cel mai târziu la începutul ultimei clase de liceu. Absolvenţii învăţământului liceal, care susţin şi promovează examenul de certificare a calificării primesc certificat de calificare, corespunzător nivelului stabilit prin Cadrul Naţional al Calificărilor şi suplimentul descriptiv al certificatului în format EUROPASS. Eliberarea certificatului de calificare nu este condiţionată de promovarea examenului de bacalaureat.