Posts Tagged ‘diverse’

Scoala altfel :)

decembrie 7, 2011

”Școala altfel”…

”Școala altfel”…
De-abia am prididit să fac
Planificări – o droaie,
Că vin, din urmă, la atac,
Ședințe ca o ploaie!
Ieri am avut C.P., iar azi
Ședință cu părinții,
Alaltăieri C.A., C.E.A.C.,
Să mă ferească sfinții!
Peste trei zile voi ave,
C-așa-i acum poruncă,
Prea-minunatul C.C.E.,
Și-alte ședințe încă.
Și ca să-mi fie foarte clar
C-am misie-ntre misii, 
Fac parte – ca misionar –
Din treizeci de comisii!
Număr absențe, raportez,
Săptămânal de-acuma.
Excursii – le organizez,
Serbări – una și una!
Sesiunea de comunicări
Și cea de referate,
Concursuri, baluri, adunări
Tot eu le fac pe toate…
Pornesc spre casă șchiopătând
De-atâta aiureală,
Se-aud ectenii de comând
Când plec de lângă școală.
Că rostul ni l-au resetat
Nebunii și cretinii.
Au smuls din holdă grâu curat
Și pun în loc… ciulinii.
E noapte, stelele lucesc
Și bate-un vânt iernatic.
Sunt încă trează şi muncesc,
La un proiect didactic.

Mai fac statistici şi printez,
Scriu zeci de protocoale.
Aşa se vede că lucrez –
În rest, sunt vorbe goale.

Afară-i frig, în casă frig –
Că n-am bani de căldură,
Și-mi vine, uite-așa, să strig,
Să-mi dau drumul la gură!
C-am înțeles: de ani întregi
Reforma-i ca sminteala,
Așa e când promulgă legi
Cine urăște școala.
Mai am de corectat lucrări,
Și zeci de portofolii,
Îmi pun pe umeri, să nu-ngheț,
Un șal mâncat de molii.
Adorm, într-un târziu, frumos,
Cu capul pe o mapă.
Visez cât am ajuns de… jos,
Pentru trei lei drept plată.
Tresar în somn, că am uitat
Să pun în opt dosare
Dovezi de parteneriat
Și de colaborare.
Și mă trezesc în zori de zi,
Ca dintr-un joc de iele,
Înmormântată în hârtii,
Dosare, dosărele…
Și, vai de capul meu, uitai
Să fac o socoteală
Cu note mici și mai dihai
La cea mai cea scorneală:
Îi zice într-un fel măreț –
Testare inițială” –
Un fel de măr, dar pădureț,
O nouă abureală.
Și plan remedial mai am
Să fac până-n amiază.
Că am și ore până-atunci –
Asta nu mai contează!
Aș vrea să plâng, dar nu e chip,
Nu-i timp de consolare,
Că vine, mâine, ARACIP
Comisia-teroare.
Și o să ia la scotocit
Toată maculatura
Ce tinde către infinit,
Sporind harababura…
Și vin, cu rostul lor ”sublim”,
Iar când or bate-n poartă,
Pe loc ne-or cere să vorbim
Limba română… moartă!
Că-i alta limba, la dosar,
Decât e limba vie.
Școlarul nu mai e școlar,
E… ”educabil”. Fie!

Și ca să fie pe deplin

Reforma – făcătură,

Poruncă nouă mai primim
Spre nouă-nvățătură:
”Când educabilul ți-o da,
Cu sete,-un pumn în gură,
Tu să-i explici, cu glas duios,
Că-i rea apucătură.
N-ai voie să-i vorbești răstit,
Necum să-i tragi o palmă,
Ai dreptul să-i zâmbești, smerit,
Cu fața cât mai calmă!”


Reclame

Scoala vremii nr 2

martie 31, 2011

A aparut numarul 2 al revistei CCD Arad „Scoala Vremii” pe pagina web www.ccdar.ro

Prof. metodist CCD Arad,
Mirela Groza

Se schimba modificarea-Consiliul pentru Curriculum

septembrie 3, 2010

Concluzii în urma reuniunii Consiliului pentru Curriculum

03.09.2010

Prima întrunire a Consiliului pentru Curriculum, organism consultativ al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), s-a desfăşurat vineri, 3 septembrie 2010, la sediul MECTS. Scopul reuniunii a fost analizarea atribuţiilor Consiliului pentru Curriculum în contextul activităţii MECTS, precum şi stabilirea unor termene cheie pentru activitatea consiliului.
Prezent la această întâlnire, ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, domnul Daniel Petru Funeriu, a declarat că modernizarea curriculumului naţional este prioritară, dar că aceasta se va face secvenţial, coerent şi pe baze ştiinţifice. „Modernizarea curriculumului naţional nu se va face în pripă. Consiliul va gestiona acest lucru, urmând toate fazele elaborării unui curriculum, într-un mod ştiinţific. Primul pas este elaborarea unui cadru de referinţă curricular, adică a unui document care va prezenta foarte clar care trebuie să fie nivelul elevului român în funcţie de fiecare ciclu de şcolarizare pe care-l traversează. Acest cadru de referinţă va fi supus dezbaterii publice deoarece  pregătirea elevilor noştri este o opţiune a societăţii româneşti”, a declarat ministrul Daniel Petru Funeriu.
Ministrul Educaţiei a mai spus că doar după ce etapele iniţiale vor fi parcurse se va trece la faza de proiectare şi implementare a curriculumului naţional. Etapele finale presupun elaborarea programelor cadru şi a programelor şcolare. Manualele şcolare sunt ultima parte din construcţia acestui curriculum, iar ele trebuie să urmeze programa şcolară. Vom avea alte manuale şcolare la capătul unui demers coerent şi ştiinţific, coroborat cu formarea resurselor umane. Consilul este cel care va decide mersul firesc al lucrurilor”, a declarat ministrul Daniel Petru Funeriu.
Consiliul pentru Curriculum are în componenţă 20 de experţi şi a fost înfiinţat în luna august a acestui an. prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Rolul său principal, ca organism consultativ al MECTS, este acela de a orienta procesul de proiectare, implementare şi evaluare a curriculumului naţional.

BIROUL DE PRESĂ

Reconversii-UBB Cluj Napoca

iulie 15, 2010

In primul rand sunt gratuite

Apoi sunt cam obligatorii in prisma a ceea ce ne asteapta

La Universitatea Babeş-Bolyai au început înscrierile
pentru programele de conversie profesională postuniversitară organizate în cadrul proiectului
„Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”.

Specializări Data şi locul de înscriere Centre teritoriale
biologie
 • 5 – 23 iulie 2010, orele 9.00 – 15.00;
 • Facultatea de Biologie şi Geologie, Cluj-Napoca, Decanat, str. Gh.Bilaşcu nr.44, telefon : 0264-431858; e-mail: cbochis2004@yahoo.com.
Baia Mare, Roman, Oradea, Hunedoara

Timişoara

(Arad)[1]

Târgu Secuiesc

Târgu Mureş

chimie
 • 21 iunie – 15 iulie,  2010, orele 9.00-12.00;
 • Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimica, str. Arany Janos nr.11, cod 400028, Cluj-Napoca.
fizică
 • 12 iulie -23 iulie 2010, orele 9.00-15.00;
 • Facultatea de Fizică, Secretariat, tel.:0264 405300, int. 5176, Str. Mihail  Kogălniceanu nr.1, E-mail: phys@phys.ubbcluj.ro.
geografie
 • 14 iunie – 15 iulie, fără zilele de sâmbătă şi duminică, între orele 9.00 – 14.00;
 • Facultatea de Geografie, Str. Clinicilor, Nr. 5-7, Tel. 0264-596116 / int. 12, Fax: 0264-597988; serban@geografie.ubbcluj.ro;  lili@geografie.ubbcluj.ro.
istorie
 • 7-21 iulie şi 30 august-20 septembrie, orele 9.00 – 14.00;
 • Facultatea de Istorie şi Filosofie, Secretariatul facultăţii, str. Mihai Kogalniceanu 1, etaj I, Tel. 0264-405300, int. 5275, Fax: 0264-405326, hiphi@hiphi.ubbcluj.ro.
limba şi literatura română, limba şi literatura franceză, limba şi literatura engleză
 • 12-19 iulie 2010 şi 1-5 septembrie 2010, orele 9.00-12.00;
 • Facultatea de Litere- Str. Horea nr. 31, tel. 0264-536747, fax.0264-432303, http://www.lett.ubbcluj.ro.
matematică, tehnologia informaţiei
 • 13-23 iulie 2010 între orele 9.00-14.00 (cu excepţia zilei de 18 iulie (duminica) când oficiul admiterii este închis);
 • Facultatea de Matematică şi Informatică, Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, etajul I, sala nr.143 , Telefon 0264-405300 int. 5244, adresa de e-mail: gcoldea@yahoo.com.

Criteriile generale de eligibilitate pentru admiterea unui candidat într-un program de formare din cadrul proiectului sunt:

 1. Să fi absolvit cu diplomă de licenţă[2] un program de studii universitare[3];
 2. Să fi predat minim doi ani, din ultimii cinci, în învăţământul preuniversitar;
 3. Să nu fi beneficiat de un program de formare, cu durata de mai mult de un an (două semestre) sau care să corespundă unui număr de 60 de credite, în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri publice, în ultimii 5 ani.

Criteriile generale de ierarhizare avute în vedere sunt:

 1. Media de absolvire a studiilor de licenţă (media aritmetică între media anilor de studii și nota/media obținută la examenul de licență).

Pentru mai multe informaţii şi detalii

tel. 0264 59.88.98, e-mail pirubb@gmail.com, http://conversii.granturi.ubbcluj.ro

Pentru informaţii detaliate despre proiect, vă invităm să vizitaţi http://conversii.pmu.ro


[1] Va rămâne locaţia (Timişoara sau Arad)  pentru care a optat numărul cel mai mare de potenţiali cursanţi.

[2] de lungă durată sau dacă e licenţă obţinută în urma parcurgerii unui program de studii de 3 ani, conform sistemului Bologna e necesar şi un masterat de 2 ani.

[3] Sunt eligibile doar persoanele care au absolvit programe universitare de nivel licenţă în cadrul unor specializări acreditate / autorizate de către MECTS (specificându-se explicit  forma de învăţământ absolvită; învăţământ de zi, frecvenţă redusă sau învăţământ la distanţă).

Educatia timpurie

iunie 28, 2010

ORDIN nr. 3850/17.05.2010 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare-învățare în educația timpurie și a Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educație timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

il puteti studia pe site-ul edu.ro

se aplica din anul scolar 2010-2011