Posts Tagged ‘elevi’

Inscriere invatamant primar 2015

februarie 10, 2015

Inscriere in invatamantul primar 2015

Clasa I si clasa pregatioare

Pentru anul scolar 2015-2016*

perioada inscriere (16.02.2015 – 06.03.2015,)*

Informatii parinti

Data si locul intalnirii cu parintii (Ziua Portilor Deschise): 12.02.2014 orele 9,00 – 11,00.

 • DESCARCATI- ORDIN nr. 3171/05.02.2015 pentru aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016
 • DESCARCATI – Metodologia privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016
 • DESCARCATI – Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016
 • Informații pentru părinți oferite de către Inspectoratul Școlar Județean ARAD
 • Informații pentru părinți de pe pagina oficială a Ministerului Educației și Cercetării Științifice
 • alte informatii in curand

  TEL VERDE : 0 800 816 257

  Numarul TelVerde 0 800 816 257 este disponibil incepand cu data de 1 aprilie 2013, in intervalul orar 800 – 1600, de luni până vineri​.
  *
  Metodologia este aprobată prin Ordinunul nr.3171/05.02.2015 al Ministerului Educației și Cercetării Științifice
  Calendarul înscrierii este anunțat si este disponibil

  Documente necesare inscrierii

  • CERTIFICAT DE NAŞTERE COPIL – COPIE ŞI ORIGINAL;
  • CARTE DE IDENTITATE PĂRINŢI – COPIE ŞI ORIGINAL;
  • HOTĂRÂRE DE ÎNCREDINŢARE – COPIE ŞI ORIGINAL( NUMAI UNDE ESTE CAZUL);
  • DOVADĂ DOMICILIU – COPIE ŞI ORIGINAL (NUMAI UNDE ESTE CAZUL);
  • ADEVERINŢĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE CU MENŢIUNEA „CLINIC SĂNĂTOS/APT PENTRU ŞCOALĂ”;
  • REZULTATUL EVALUĂRII PSIHOSOMATICE A ELEVILOR CARE NU ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6
   ANI PÂNĂ LA 31.08.2015 INCLUSIV.

  Oferta educațională 2015 – 2016

  Clasa pregatitoare – 1 clasa: 30 elevi (inv. preda CRISTINA)

  vor activa la localul I (vis-a-vis de Biserica Ortodoxa)

  Clasa 1 – in 1 clasa: mai sunt 15 locuri (inv. bulz ALEXANDRA si inv. florea LUISA)


  Seitin - Clasa 1


  Seitin - Clasa 1


  Seitin - Clasa pregatitoare


  Seitin - Clasa pregatitoare

  Contact

  SIRUTA: 12215

  Local I:

  posta: str. REVOLUTIEI nr. 52 loc. SEITIN jud. ARAD cod postal: 317315
  SIRUES: 318524
  telefon: 0257 415106
  fax: +40 0257 415106
  e-mail: scoalaseitin@yahoo.com
  web: scoala.seitin.ro

  Local II:

  posta: str. REVOLUTIEI nr. 40 loc. SEITIN jud. ARAD cod postal: 317315
  telefon: 0257 415017

  Gradinita PN:

  posta: str. REVOLUTIEI nr. 43b loc. SEITIN jud. ARAD cod postal: 317315
  SIRUES: 322343
  telefon: 0257 415166

  Puteti sa ne trimite-ti un mesaj folosind formularul de contact.

  Reclame

  Admitere liceu 2012

  iunie 3, 2012

  Brosura electronica pentru admiterea in licee 2012-2013 o gasiti aici.

  Structura anului scolar 2011- 2012. Ordinul nr. 4292/2011 privind structura anului scolar 2011—2012

  august 28, 2011

  Structura anului scolar 2011- 2012. Ordinul nr. 4292/2011 privind structura anului scolar 2011—2012

  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 416 din 14 iunie 2011

  MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI

  In temeiul Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si al Hotararii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

  Art. 1
  (1) Anul scolar 2011—2012 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 177 de zile lucratoare.
  (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabileste:
  a) Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 37 de saptamani, din care durata cursurilor este de 33 de saptamani, 4 saptamani fiind dedicate desfasurarii examenului national de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se incheie la data de 1 iunie 2012.
  b) Pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 36 de saptamani, din care durata cursurilor este de 35 de saptamani, o saptamana fiind dedicata desfasurarii evaluarii nationale. Cursurile claselor a VIII-a se incheie la data de 15 iunie 2012.
  c) Pentru clasele din invatamantul liceal — filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare.
  d) Pentru invatamantul special — clasele a IX-a—a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, durata cursurilor este de 37 de saptamani, insumand 182 de zile.
  e) Stagiile de pregatire practica pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologica, cuprind 720 de ore care se desfasoara in perioada propusa de unitatea de invatamant organizatoare si aprobata de inspectoratul scolar, conform structurii anului scolar, cu respectarea vacantelor.
  f) Pentru invatamantul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata cursurilor este cea stabilita prin planurilecadru de invatamant in vigoare.

  Art. 2
  Anul scolar 2011—2012 incepe la data de 1 septembrie 2011, se incheie la data de 31 august 2012 si se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:

  Semestrul I

  Cursuri — luni, 12 septembrie 2011 — vineri, 23 decembrie 2011
  In perioada 22—30 octombrie 2011, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.

  Vacanta de iarna — sambata, 24 decembrie 2011 — duminica, 15 ianuarie 2012

  Semestrul al II-lea

  Cursuri — luni, 16 ianuarie 2012 — vineri, 6 aprilie 2012

  Vacanta de primavara — sambata, 7 aprilie 2012 — duminica, 22 aprilie 2012

  Cursuri — luni, 23 aprilie 2012 — vineri, 22 iunie 2012

  Vacanta de vara — sambata, 23 iunie 2012 — duminica, 9 septembrie 2012

  Art. 3
  In zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri:

  • joi, 1 decembrie 2011 — Ziua Nationala a Romaniei;
  • marti, 1 mai 2012 — Ziua Muncii;
  • luni, 4 iunie 2012 — a doua zi de Rusalii.

   Art. 4
   (1) Saptamana 2—6 aprilie 2012 din semestrul al II-lea este saptamana dedicata activitatilor extracurriculare si extrascolare, avand un orar specific.
   (2) Tipurile de activitati care se organizeaza in saptamana mentionata la alin. (1), modalitatile de organizare si responsabilitatile se stabilesc in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

   Art. 5
   (1) Tezele din semestrul I al anului scolar 2011— 2012 se sustin, de regula, pana la data de 30 noiembrie 2011.
   (2) Tezele din semestrul al II-lea al anului scolar 2011—2012 se sustin, de regula, pana la data de 25 mai 2012.

   Art. 6
   (1) In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, la cererea conducerilor unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.
   (2) Solicitarea de modificare a structurii anului scolar se face dupa consultarea consiliului reprezentativ al parintilor.
   (3) Aprobarea modificarii structurii anului scolar, mentionata la alin. (1), se acorda in conditiile asigurarii unui numar de zile de cursuri cel putin egal cu cel stabilit la art. 1, precum si a posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele de bacalaureat si de absolvire.

   Art. 7
   Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competentelor profesionale, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

   Art. 8
   Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitatilor de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

   Art. 9
   Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Anexa – Programul Scoala Altfel

   Prevederi generale

   1. Saptamana 2—6 aprilie 2012 va fi dedicata activitatilor educative extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit „Scoala altfel”. In aceasta saptamana nu se organizeaza cursuri conform orarului obisnuit al unitatii de invatamant, iar programul „Scoala altfel” se va desfasura in conformitate cu un orar special.

   2. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor prescolari/elevilor si a cadrelor didactice in activitati care sa raspunda intereselor si preocuparilor diverse ale copiilor prescolari/elevilor, sa puna in valoare talentele si capacitatile acestora in diferite domenii, nu neaparat in cele prezente in curriculumul national, si sa stimuleze participarea lor la actiuni variate, in contexte nonformale.

   3. In perioada 2—6 aprilie 2012, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului organizeaza fazele nationale ale olimpiadelor scolare pe discipline de invatamant si, dupa caz, ale concursurilor scolare.

   4. In programul „Scoala altfel”, elaborat si organizat de fiecare unitate de invatamant, vor fi inclusi toti copiii prescolari/elevii si toate cadrele didactice care nu participa la faza nationala a olimpiadelor si concursurilor scolare.

   Planificarea si aprobarea programului

   5. Pentru elaborarea programului de activitati, in timpul primului semestru se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigentie, si cadrelor didactice, in cadrul sedintelor comisiilor metodice. Dupa colectarea propunerilor se vor desfasura dezbateri in colectivele de elevi, in consiliul elevilor, in consiliul profesoral si in comitetul reprezentativ al parintilor, in vederea adoptarii programului agreat de majoritatea elevilor si a cadrelor didactice.

   6. Modalitatea de selectie a activitatilor propuse se decide la nivelul unitatilor de invatamant si presupune implicarea, in egala masura, a elevilor, a cadrelor didactice, a parintilor, astfel incat proiectele si activitatile selectate sa corespunda obiectivelor educationale specifice comunitatii scolare, fiind un rezultat al optiunilor acesteia.

   7. Tipurile de activitati care se organizeaza in saptamana mentionata, durata acestora, modalitatile de organizare si responsabilitatile se stabilesc in consiliul profesoral si se aproba de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.

   8. Consilierul educativ din unitatea de invatamant centralizeaza propunerile agreate, in vederea includerii acestora in calendarul activitatilor educative ale unitatii de invatamant, ca domeniu distinct: programul „Scoala altfel”.

   9. Conducerile unitatilor de invatamant vor asigura popularizarea programului „Scoala altfel” la nivel local, pentru crearea unui impact pozitiv al activitatilor organizate, atat in unitatea de invatamant, cat si in comunitate.

   Continutul si organizarea programului

   10. Se recomanda elaborarea unor proiecte la nivelul grupelor de prescolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unitatii de invatamant, care sa urmareasca si sa permita realizarea unor obiective educationale prin activitati care, in programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula.

   11. Proiectele se pot organiza si in consortiile scolare, in parteneriat cu alte unitati de invatamant, cu organizatii neguvernamentale, cu palatele si cluburile copiilor, cluburile sportive scolare, cu directiile de tineret si sport, taberele scolare, cu institutii culturale si stiintifice (institute de cercetari, facultati etc.), cu politia, jandarmeria, inspectoratele pentru situatii de urgenta, directiile de sanatate publica, agentiile pentru protectia mediului etc.

   12. Atat elevii, cat si cadrele didactice vor alege activitatile la care doresc sa participe din lista celor propuse. De asemenea, se va avea in vedere posibilitatea implicarii parintilor care doresc acest lucru, precum si a altor parteneri.

   13. Fiecare activitate la care participa copii prescolari/elevi trebuie sa fie coordonata de un numar corespunzator de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activitati organizate, conducerea unitatii de invatamant si cadrele didactice vor lua toate masurile pentru asigurarea supravegherii copiilor prescolari/elevilor si a securitatii acestora.

   14. Tipurile de activitati care pot fi organizate in cadrul programului „Scoala altfel” pot include, fara a se limita la acestea:

  • activitati culturale;
  • activitati tehnico-stiintifice;
  • activitati sportive;
  • activitati de educatie pentru cetatenie democratica, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activa in societate, responsabilitate sociala, relatii si comunicare etc.);
  • activitati de educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos (inclusiv referitoare la dependenta de calculator, siguranta pe internet etc.);
  • activitati de educatie ecologica si de protectie a mediului (inclusiv colectare selectiva, economisirea energiei, energie alternativa etc.);
  • activitati de educatie rutiera, PSI, educatie pentru reactii corecte in situatii de urgenta etc.

   Aceste activitati se vor organiza sub diferite forme, ca de exemplu:

  • ateliere de teatru, dans, muzica, arte plastice, educatie media si cinematografica;
  • competitii organizate la nivelul scolii, al grupurilor de scoli, al localitatii sau al judetului;
  • mese rotunde, dezbateri;
  • activitati de voluntariat sau de interes comunitar;
  • campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincventei juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;
  • proiecte comunitare, de responsabilitate sociala;
  • educatie de la egal la egal (peer-education);
  • schimburi de experienta;
  • vizite de studii;
  • tabere/scoli de creatie sau de cercetare;
  • parteneriate educationale si tematice la nivel de unitati de invatamant, pe plan intern si international, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul in echipa si in proiecte.

   Monitorizare si evaluare

   15. Activitatile vor fi organizate in fiecare zi lucratoare a saptamanii mentionate, acoperind cel putin numarul de ore prevazut in orarul obisnuit al scolii atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice.

   16. Dupa aprobarea de catre consiliul de administratie, programul adoptat devine obligatoriu atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice.

   17. Elevii au obligatia de a participa la activitatile pentru care s-au inscris, absentele fiind inregistrate in catalog, la rubrica „Purtare”.

   18. Activitatile aprobate se vor mentiona in condica de prezenta a cadrelor didactice si vor fi monitorizate de conducerea unitatii de invatamant. Directorul unitatii de invatamant, consilierul educativ si seful comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii vor monitoriza si vor evalua activitatile din programul „Scoala altfel”.

   19. Inspectoratele scolare vor delega reprezentanti pentru a monitoriza activitatile organizate de unitatile de invatamant in cadrul programului „Scoala altfel”.

   20. Dupa incheierea vacantei de primavara, in fiecare unitate de invatamant, primul consiliu profesoral va analiza calitatea activitatilor organizate, rezultatele educationale ale acestora, precum si modalitatile de ameliorare a planificarii si organizarii programului „Scoala altfel”. La activitatea de analiza in cadrul consiliului profesoral vor participa si reprezentanti ai elevilor si parintilor, care vor prezenta puncte de vedere asupra activitatilor derulate in program. Directorul unitatii de invatamant va prezenta un raport de monitorizare a calitatii activitatilor planificate.

   21. La sfarsitul anului scolar, inspectoratele scolare vor include in raportul privind starea invatamantului un capitol referitor la relevanta si valoarea formativa a tuturor activitatilor desfasurate in cadrul programului „Scoala altfel”, evidentiind nivelul interesului manifestat de elevi si de cadrele didactice fata de organizarea si desfasurarea acestuia.

  Legea Educatiei Nationale-Metodologii

  iunie 7, 2011

  In 6 iunie 2011 au fost dat publicitatii 67 de metodologii conexe LEN:

  Declaraţie de presă Secretar de stat Oana Badea, 6 iunie, MECTS

  06.06.2011

  Declaraţia de presă de astăzi are două puncte: în prima parte vă voi vorbi despre metodologiile şi regulamentele care constituie acte normative de tip legislaţie secundară. Aşa cum ştiţi, ieri au fost postate pe site un număr de 67 de metodologii, regulamente, aproximativ 75% din totalul actelor normative care constituie legislaţia secundară şi, aşa cum îmi place mie să spun, motoarele aplicării Legii Educaţiei pe 2011. Ca să avem o imagine concretă asupra legislaţiei secundare care va însoţi textul cadru, precizez că învăţământul preuniversitar are nevoie de 108 acte normative, fie că sunt regulamente, regulamente-cadru, metodologii, metodologii-cadru sau chiar Hotărâri de Guvern care trebuie iniţiate. Din aceste 108, unul a fost deja adoptat, pentru că a necesitat respectarea termenelor şi este vorba de Autoritatea Naţională pentru Calificări. Cele 67 puse în procedură de transparenţă decizională în cursul zilei de ieri îşi au parcursul lor în acest moment pe o perioadă de o lună. Încă 25 de acte normative vor fi puse în dezbatere publică în cursul lunii iulie şi, în acest fel, rămâne un număr de 15 acte normative care au un termen relaxat din textul iniţial al legii, precum şi nevoia unei dezbateri aprofundate. Totalul este exact 108 acte normative, aşa cum v-am spus.
  Vă anunţ, totodată, că astăzi pleacă invitaţiile pentru federaţiile sindicale, pentru reprezentanţii sindicatelor, precum şi pentru patronate, pentru ca în cursul zilei de vineri să stabilim şi să convenim calendarul dezbaterii şi al muncii. O să rog colegele la ieşirea din sală să vă ofere procedura de transparenţă decizională pe care actele normative au urmat-o începând cu data de 13 ianuarie 2011. Credem că o să vă placă ideea. În acest moment, aveţi parcursul clar al legislaţiei secundare. Discutăm în acest moment de următorul traseu: 1.493 cadre didactice au redactat drafturile de metodologii, din acestea 68% sunt membri de sindicat, precizez – nu lideri de sindicat, ci membri de sindicat, şi aproximativ 50% – în unele grupuri de lucru peste 50% – sunt cadre didactice direct de la catedră, fără funcţii de conducere. Ulterior a urmat o perioadă care s-a suprapus campaniei „Tu faci Legea de nota 10″, campania de informare şi conştientizare cu privire la soluţiile legii, de punere în aplicare, precum şi comunicarea directă cu cele 44 de ONG-uri care au semnat protocolul cu Ministerul Educaţiei şi cu cele 28 de asociaţii profesionale. După perioada feedback-ului pe care l-am primit de la aceste ONG-uri şi asociaţii profesionale, de altfel ele au optat fiecare după profilul de activitate, au optat şi au ales un număr mai mare sau mai mic de metodologii, am intrat în perioada de armonizare a metodologiilor şi regulamentelor. Trebuie să vă spun că o parte din metodologii reglementează activităţi care sunt ca secvenţe una după alta sau aceleaşi prevederi trebuiau cuprinse în mai multe regulamente sau metodologii şi a existat o muncă de armonizare între direcţiile de specialitate din minister. Perioada  a fost, de altfel, până săptămâna trecută şi apoi ziua de 5 iunie este ziua în care marcăm lansarea în procedură de transparenţă decizională, conform legii, a acestor documente. În interiorul acestei proceduri, invităm sindicatele şi patronatele să ni se alăture la procesul de redactare a legislaţiei secundare. La capăt este anul şcolar 2011-2012, anul practic care începe cu motoarele adevărate ale noii legi. Cred că schema pe care v-am făcut-o va fi sugestivă pentru dvs. şi, de asemenea, şi etapizarea parcursă.

  Acesta a fost primul subiect despre care am vrut să vă vorbesc. Al doilea subiect este cu siguranţă subiectul zilei. Aşa cum ştiţi, examenul de bacalaureat a început cu proba de competenţe de comunicare în limba română. A început la ora 9.00. Conform informaţiilor pe care le-am transmis, nu a fost nici o problemă în procedurile realizate în cursul dimineţii. Într-un singur judeţ, din cauza unui furtuni, au existat anumite probleme tehnice la patru centre. În rest, absolut toate centrele şi-au desfăşurat activitatea normal.
  Pe perioada desfăşurării bacalaureatului va trebui să fim foarte sensibili la următorul element. Rugămintea ministerului este aceea de a susţine emoţional candidaţii faţă de examenul pe care îl au de parcurs, examen de maturitate, de altfel. Cu toate acestea, 18-19 ani înseamnă o vârstă la care poţi să fii destabilizat dacă apar succesiuni de informaţii care nu sunt corecte. De aceea, Ministerul Educaţiei va sta la dispoziţia dvs. cu informaţii corecte. Vă comunic, totodată, că am decis ca pe perioada examenelor, bacalaureat şi admitere la clasa a VIII-a, comunicatorul curent pentru dvs. să fie doamna Liliana Preoteasa. Şi de aceea, vă rog să ne solicitaţi datele de contact, în cazul în care nu le aveţi încă. Totodată, anumite tipuri de informaţii le puteţi obţine de la domnul Cristian Mirescu, directorul Centrului Naţional de Examinare şi Evaluare. Acestea sunt elementele legate de examenul de bacalaureat. În final, aş vrea să urez succes tuturor absolvenţilor de clasa a XII-a care de astăzi încep un examen interesant pentru viaţa lor.

  Vă mulţumesc!

  Le gasiti pe site-ul ministerului.

  Vacata de Paste se prelungeste-o zi

  aprilie 22, 2011

  Ministrul Daniel Petru Funeriu decide prelungirea cu o zi a vacanţei de Paşti
  21.04.2011

  Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Daniel Petru Funeriu, a semnat joi, 21 aprilie 2011, un Ordin de ministru prin care vacanța Paști se prelungește cu o zi. În consecință, marți, 26 aprilie 2011, nu vor fi ținute cursuri în învățământul preuniversitar. Elementele care au condus la fundamentarea deciziei inițiate de Secretariatul de stat pentru învățământ preuniversitar sunt legate de concomitența Sărbătorilor Pascale în lumea creștină și de faptul că, în săptămâna de vacanță care a premers Sfintelor Paști, un număr mare de elevi a fost angrenat în olimpiadele şcolare pe discipline. S-a considerat că, în aceste circumstanțe, o zi suplimentară de odihnă este binevenită. Ordinul de ministru a fost semnat după consultarea organizațiilor sindicale din învățământul preuniversitar. Acestea și-au exprimat susținerea față de inițiativa  Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
  Recuperarea materiei aferente zilei de marți 26 aprilie se va realiza în mod intensiv, începând cu data de 27 aprilie 2011 și până la finalul semestrului. Directorii de școli vor asigura recuperarea integrală a materiei.