Posts Tagged ‘Guvern’

Legea Educatiei Nationale-Metodologii

iunie 7, 2011

In 6 iunie 2011 au fost dat publicitatii 67 de metodologii conexe LEN:

Declaraţie de presă Secretar de stat Oana Badea, 6 iunie, MECTS

06.06.2011

Declaraţia de presă de astăzi are două puncte: în prima parte vă voi vorbi despre metodologiile şi regulamentele care constituie acte normative de tip legislaţie secundară. Aşa cum ştiţi, ieri au fost postate pe site un număr de 67 de metodologii, regulamente, aproximativ 75% din totalul actelor normative care constituie legislaţia secundară şi, aşa cum îmi place mie să spun, motoarele aplicării Legii Educaţiei pe 2011. Ca să avem o imagine concretă asupra legislaţiei secundare care va însoţi textul cadru, precizez că învăţământul preuniversitar are nevoie de 108 acte normative, fie că sunt regulamente, regulamente-cadru, metodologii, metodologii-cadru sau chiar Hotărâri de Guvern care trebuie iniţiate. Din aceste 108, unul a fost deja adoptat, pentru că a necesitat respectarea termenelor şi este vorba de Autoritatea Naţională pentru Calificări. Cele 67 puse în procedură de transparenţă decizională în cursul zilei de ieri îşi au parcursul lor în acest moment pe o perioadă de o lună. Încă 25 de acte normative vor fi puse în dezbatere publică în cursul lunii iulie şi, în acest fel, rămâne un număr de 15 acte normative care au un termen relaxat din textul iniţial al legii, precum şi nevoia unei dezbateri aprofundate. Totalul este exact 108 acte normative, aşa cum v-am spus.
Vă anunţ, totodată, că astăzi pleacă invitaţiile pentru federaţiile sindicale, pentru reprezentanţii sindicatelor, precum şi pentru patronate, pentru ca în cursul zilei de vineri să stabilim şi să convenim calendarul dezbaterii şi al muncii. O să rog colegele la ieşirea din sală să vă ofere procedura de transparenţă decizională pe care actele normative au urmat-o începând cu data de 13 ianuarie 2011. Credem că o să vă placă ideea. În acest moment, aveţi parcursul clar al legislaţiei secundare. Discutăm în acest moment de următorul traseu: 1.493 cadre didactice au redactat drafturile de metodologii, din acestea 68% sunt membri de sindicat, precizez – nu lideri de sindicat, ci membri de sindicat, şi aproximativ 50% – în unele grupuri de lucru peste 50% – sunt cadre didactice direct de la catedră, fără funcţii de conducere. Ulterior a urmat o perioadă care s-a suprapus campaniei „Tu faci Legea de nota 10″, campania de informare şi conştientizare cu privire la soluţiile legii, de punere în aplicare, precum şi comunicarea directă cu cele 44 de ONG-uri care au semnat protocolul cu Ministerul Educaţiei şi cu cele 28 de asociaţii profesionale. După perioada feedback-ului pe care l-am primit de la aceste ONG-uri şi asociaţii profesionale, de altfel ele au optat fiecare după profilul de activitate, au optat şi au ales un număr mai mare sau mai mic de metodologii, am intrat în perioada de armonizare a metodologiilor şi regulamentelor. Trebuie să vă spun că o parte din metodologii reglementează activităţi care sunt ca secvenţe una după alta sau aceleaşi prevederi trebuiau cuprinse în mai multe regulamente sau metodologii şi a existat o muncă de armonizare între direcţiile de specialitate din minister. Perioada  a fost, de altfel, până săptămâna trecută şi apoi ziua de 5 iunie este ziua în care marcăm lansarea în procedură de transparenţă decizională, conform legii, a acestor documente. În interiorul acestei proceduri, invităm sindicatele şi patronatele să ni se alăture la procesul de redactare a legislaţiei secundare. La capăt este anul şcolar 2011-2012, anul practic care începe cu motoarele adevărate ale noii legi. Cred că schema pe care v-am făcut-o va fi sugestivă pentru dvs. şi, de asemenea, şi etapizarea parcursă.

Acesta a fost primul subiect despre care am vrut să vă vorbesc. Al doilea subiect este cu siguranţă subiectul zilei. Aşa cum ştiţi, examenul de bacalaureat a început cu proba de competenţe de comunicare în limba română. A început la ora 9.00. Conform informaţiilor pe care le-am transmis, nu a fost nici o problemă în procedurile realizate în cursul dimineţii. Într-un singur judeţ, din cauza unui furtuni, au existat anumite probleme tehnice la patru centre. În rest, absolut toate centrele şi-au desfăşurat activitatea normal.
Pe perioada desfăşurării bacalaureatului va trebui să fim foarte sensibili la următorul element. Rugămintea ministerului este aceea de a susţine emoţional candidaţii faţă de examenul pe care îl au de parcurs, examen de maturitate, de altfel. Cu toate acestea, 18-19 ani înseamnă o vârstă la care poţi să fii destabilizat dacă apar succesiuni de informaţii care nu sunt corecte. De aceea, Ministerul Educaţiei va sta la dispoziţia dvs. cu informaţii corecte. Vă comunic, totodată, că am decis ca pe perioada examenelor, bacalaureat şi admitere la clasa a VIII-a, comunicatorul curent pentru dvs. să fie doamna Liliana Preoteasa. Şi de aceea, vă rog să ne solicitaţi datele de contact, în cazul în care nu le aveţi încă. Totodată, anumite tipuri de informaţii le puteţi obţine de la domnul Cristian Mirescu, directorul Centrului Naţional de Examinare şi Evaluare. Acestea sunt elementele legate de examenul de bacalaureat. În final, aş vrea să urez succes tuturor absolvenţilor de clasa a XII-a care de astăzi încep un examen interesant pentru viaţa lor.

Vă mulţumesc!

Le gasiti pe site-ul ministerului.

Reclame

Salarizare 2011

ianuarie 21, 2011

In Monitorul Oficial din 19 ianuarie 2011 au aparut Normele de aplicare a Legii salarizarii nr. 285 din 2010.

LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE

octombrie 17, 2010

LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE transmisă Parlamentului României în vederea angajării răspunderii.

textul integral pe site-ul edu.ro

Legea austeritatii & Legea saraciei

iulie 1, 2010

Plangeti:

Potrivit site-ului Camerei Deputaţilor, legea austerităţii în domeniul bugetar poartă numărul 118 şi a fost promulgată de Preşedintele României prin Decretul nr. 603/2010Legea privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. – (1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii si alte drepturi salariale, precum si alte drepturi în lei sau în valută, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice si ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte măsuri în domeniul bugetar, se diminuează cu 25%.
(2) În situaţia în care, din aplicarea prevederilor alin. (l), rezultă o valoare mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, suma care se acordă este de 600 lei.

Art. 2. – (1) Se reduc cu 25% următoarele drepturi de natură salarială de care beneficiază personalul din cadrul autorităţilor si instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare al acestora:
a) cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valută si alte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate si, respectiv, ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prevăzute în anexa nr. V/3 la Legea nr. 330/2009 si în Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările si completările ulterioare;
b) drepturile prevăzute la art. 104 alin. (3) si art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare; (decontul navetei şi cele 6 călătorii pe calea ferată – n.n.)
c) cuantumul drepturilor specifice pentru activităţile desfăsurate în instituţiile de apărare, ordine publică si siguranţă naţională, prevăzute în anexa nr. IV/2 la Legea nr. 330/2009 pct. 3 alin. (1) si (2), pct. 4 alin. (1), pct. 6, 8, 10, 11 si 12;
d) cuantumul compensaţiei bănesti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană si, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum si valoarea financiară a drepturilor de echipament;
e) compensaţia lunară pentru chirie.
(2) Valoarea drepturilor/cheltuielilor cu asistenţa medicală, medicamente si proteze aferente personalului propriu, pentru care legislaţia în vigoare la data publicării prezentei legi prevede decontarea integral de la bugetul de stat, bugetele de asigurări sociale, bugetele locale sau, după caz, bugetele fondurilor speciale, se reduce cu 25%.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul alocaţiilor de hrană acordate personalului încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică si siguranţă naţională pe perioada participării la misiunile prevăzute la art. 2 lit. a) – d) din Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările ulterioare.
(4) Suma forfetară prevăzută la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor si al senatorilor, republicată, destinată plăţii drepturilor bănesti ale persoanelor angajate la birourile parlamentare ale deputaţilor si senatorilor, se diminuează cu 25%.

Art. 3. – (1) Prevederile art. 1 si 2 se aplică si personalului din cadrul Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
(2) Sumele rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul prevăzut la alin. (1), precum si pentru personalul din autorităţile si instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii se virează integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 4. – Prevederile art. 1 – 3 se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. – De la data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul  indemnizaţiei de somaj stabilit în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, si aflat în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi sau care se stabileste ori se repune în plată după suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, precum si drepturile bănesti care se acordă lunar din bugetul asigurărilor pentru somaj în funcţie de cuantumul indemnizaţiei de somaj stabilită potrivit legii, se diminuează cu 15%.

Art. 6. – (1) Drepturile bănesti prevăzute la art. 72, art. 731, art. 74 si art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, care se stabilesc ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, se diminuează cu 15%.
(2) Convenţiile încheiate în vederea acordării subvenţiei prevăzute la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, si aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi îsi produc efectele juridice până la expirarea termenului pentru care au fost încheiate.

Art. 7. – (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma „pensie socială minimă garantată” se înlocuieste cu sintagma „indemnizaţie socială pentru pensionari”.
(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, nu va fi mai mică de 350 lei.
(3) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzută la alin. (2) se stabileste anual, prin legile bugetare, si poate fi modificat, în raport cu evoluţia indicatorilor macroeconomici si cu resursele financiare.

Art. 8. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, Casa Naţională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale nu mai contractează bilete de odihnă în anul 2010.

Art. 9. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi nu se mai acordă ajutoare sau, după caz, indemnizaţii la iesirea la pensie, retragere sau la trecerea în rezervă.

Art. 10. – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în sistemul public de pensii, precum si în sistemele de pensii neintegrate acestuia, dispoziţiile legale privind înscrierea la pensie anticipată si pensie anticipată parţială nu se mai aplică.
(2) Cererile de înscriere la pensie anticipată si pensie anticipată parţială, depuse în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor soluţiona cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii.

Art. 11. – De la data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul drepturilor bănesti, acordate sau suportate din bugetul asigurărilor pentru somaj, sau din bugetul de stat, după caz, pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, efectuate în condiţiile prevăzute de actele normative enumerate la art. 16 alin. (l) lit. b) – f), cu excepţia indemnizaţiei de somaj diminuate potrivit art. 5, aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi sau care se repun în plată după suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior aceleiasi date, se diminuează cu 15%.
Art. 12. Cuantumul indemnizaţiilor acordate în temeiul art. l din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si cele care se află în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi, se diminuează cu 15%. Dacă din calcul rezultă un cuantum mai mic de 600 lei, se acordă 600 lei.

Art. 13. – De la data intrării în vigoare a prezentei legi se reduc cu 25% următoarele categorii de drepturi:
a) cuantumul sprijinului statului pentru salarizarea personalului clerical si neclerical;
b) indemnizaţia lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si funcţionarea Academiei de Stiinţe Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificările ulterioare;
c) cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Stiinţă din România, membrilor Academiei de Stiinţe Medicale din România si membrilor Academiei de Stiinţe Tehnice din România.

Art. 14. – De la data intrării în vigoare a prezentei legi se reduc cu 15% următoarele drepturi:
a) cuantumul sprijinului material acordat urmasilor membrilor
Academiei Române si urmasilor membrilor Academiei Oamenilor de Stiinţă din România;
b) ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor pensionar, cu modificările ulterioare;
c) indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările si completările ulterioare;
d) indemnizaţiile prevăzute de Legea recunostinţei faţă de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum si faţă de persoanele care si-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. – (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
a) art. 78 si art. 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările si completările ulterioare;
b) art. 12 si 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar si civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor si formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare;
c) art. 12 lit. a), b) si d), art.121 si art.122 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările si completările ulterioare;
d) art. 2 alin. (l) si (2) din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri
de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei
Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către fostii proprietari, cu modificările ulterioare;
e) art. 7 lit. a) si c) si art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale si societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societăţilor comerciale si regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea
nr. l71/2007, cu modificările si completările ulterioare;
f) art. 7 lit. a) si c) si art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării si reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale si societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar;
g) Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006;
h) Ordonanţa Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010;
i) Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 2 noiembrie 2006;
j) art. 25 si 26 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;
k) Legea nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar.
(2) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective, efectuate în condiţiile prevăzute de actele normative enumerate la alin. (l) lit. b) – f) ale căror drepturi de protecţie socială acordate sau, după caz, suportate din bugetul asigurărilor pentru somaj, au fost stabilite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, si se află în plată sau se repun în plată după suspendare ulterior acestei date, beneficiază de aceste drepturi în condiţiile prevăzute de respectivele acte normative, astfel cum se aflau în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, diminuate cu 15%.
(3) Pentru nasterile survenite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum si pentru căsătoriile încheiate până la această dată, drepturile se stabilesc în condiţiile actelor normative prevăzute la alin. (1) lit. g) – j) si se solicită la plată până cel târziu la data de 31 august 2010.
Art. 16. – (1) Prevederile art. 1 – 3 , art. 5, art. 6 alin. (1), precum si cele ale art. 9 -14 se aplică până la 31 decembrie 2010.
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2011 se vor aplica politici sociale si de personal care să asigure încadrarea în nivelul cheltuielilor bugetare rezultate ca urmare a aplicării măsurilor de reducere a acestora adoptate în cursul anului 2010, în condiţiile Legii – cadru nr. 330/2009, precum si cu respectarea prevederilor legii bugetului de stat si ale legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011.

Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor si a Senatului si în condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1), din
Constituţia României, republicată, în sedinţa comună din data de

NOUTATI-Legea Educatiei-Funeriu

aprilie 13, 2010

de la Biroul de presa:

Guvernul României a aprobat proiectul Legii Educaţiei Naţionale 12.04.2010

Guvernul României a aprobat în şedinţa de astăzi, 12 aprilie, proiectul Legii Educaţiei Naţionale propus de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Documentul a fost transmis tot astăzi, la ora 12.00, Parlamentului României, şi va fi publicat pe site-ul MECTS, www.edu.ro, respectiv pe site-ul dedicat dezbaterii proiectului, http://www.unpasinainte.edu.ro/, la o oră ce va fi comunicată ulterior.

BIROUL DE PRESĂ

Termene privind intrarea în vigoare a măsurilor propuse de noua Lege a Educaţiei Naţionale 12.04.2010

Cele mai importante măsuri pe care la propune noua Lege a Educaţiei Naţionale nu vor intra imediat în vigoare, ci vor fi introduse gradat tocmai pentru a nu bulversa sistemul naţional de învăţământ.
Astfel, măsura introducerii clasei a IX-a în învăţământul gimnazial intră în vigoare începând cu anul 2013. Examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu anul 2012, iar admiterea la liceu începând cu anul 2013. La data intrării în vigoare a acestei legi, tot personalul didactic calificat, titular, devine titular al unităţii de învăţământ cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
În ce priveşte învăţământul superior, alegerea rectorului şi a structurilor de conducere din instituţiile de învăţământ superior se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi, începând cu anul 2012. Procedurile pentru conferirea titlurilor didactice în învăţământul superior prevăzute de prezenta lege se  vor aplica începând cu anul 2011. Doctoranzii care au fost admişi la studiile doctorale înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi îşi finalizează studiile doctorale în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data admiterii acestora la studii.
În termen de 12 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului elaborează metodologiile, regulamentele şi celelalte acte normative care decurg din aplicarea prezentei legi şi stabileşte măsurile tranzitorii de aplicare acesteia.

Noua formulă de admitere la liceu 12.04.2010

Potrivit Legii Educaţiei Naţionale, începând cu anul 2013, admiterea la liceu se realizează după o procedură ce ţine cont de raportul dintre numărul de candidaţi şi numărul locurilor oferite de unităţile de învăţământ liceal. Astfel, în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de liceu, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului. În cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de liceu, admiterea se face luând în calcul, în proporţie de 70% portofoliul educaţional al elevului media de absolvire a învăţământului obligatoriu şi media la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a IX-a şi în proporţie de 30% nota obţinută la disciplina de admitere stabilită de liceu. În cazul mediilor egale, diferenţierea se face pe baza portofoliului educaţional al elevului.
În viziunea noului act normativ, portofoliul educaţional este elementul central al evaluării învăţării şi cuprinde totalitatea diplomelor, a certificatelor sau a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite sau a participării la activităţi de învăţare, în diferite contexte, precum şi produse sau rezultate ale acestor activităţi, în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale. Utilizarea lui se face începând cu clasa pregătitoare şi reprezintă cartea de identitate educaţională a elevului.
La finalul clasei a IX-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, va avea loc o evaluare naţională disciplinară obligatorie a tuturor elevilor. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaţionale.  Evaluarea se face prin următoarele probe:
– o probă transdisciplinară de evaluare a competenţelor de comunicare în limba română, limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională – probă scrisă;
– o probă transdisciplinară de evaluare a competenţelor la matematică şi ştiinţe – probă scrisă;
– o probă de evaluare a competenţelor de utilizare a calculatorului – probă practică;
– o probă transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale – probă orală. Rezultatele evaluării naţionale se înscriu în portofoliul educaţional al elevului.
Metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în clasa a X-a este elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi este dată publicităţii, pentru fiecare generaţie, cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a. Unităţile de învăţământ liceal care solicită organizarea probei suplimentare de admitere au obligaţia de a anunţa public disciplinele la care se susţine proba, programele şi procedurile de organizare ale acesteia până, cel mai târziu, la începutul clasei a VIII-a.

Structura examenului naţional de bacalaureat conform Legii Educaţiei Naţionale aprobate de Guvernul României 12.04.2010

Guvernul României a aprobat în şedinţa de astăzi, 12 aprilie, proiectul Legii Educaţiei Naţionale propus de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Conform acestui document, examenul naţional de bacalaureat se organizează în două sesiuni şi constă în susţinerea a 7 probe: 4 orale (sau de evaluare a diferitelor competenţe specifice) şi 3 scrise. Elevii care studiază în una din limbile minorităţilor naţionale vor susţine 5 probe orale şi 4 probe scrise. Examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile acestei legi începând cu anul 2012.
Probele de evaluare a competenţelor sunt în număr de 4, respectiv 5 pentru absolvenţii care au studiat într-o limbă a minorităţilor naţionale: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, evaluarea competenţelor lingvistice la cele două limbi de circulaţie internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal şi evaluarea competenţelor digitale. La acestea se adaugă evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii cărora au studiat într-o astfel de limbă.
Probele scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal sunt următoarele: o probă scrisă la limba şi literatura română, respectiv limba şi literatura maternă (probe comune pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, cu precizarea că proba în limba maternă e susţinută doar de elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale) şi două probe scrise, diferenţiate, în funcţie de profil, filieră sau specializare.
Astfel, pentru profilul real din filiera teoretică elevii vor susţine examen la matematică şi o probă transdisciplinară din ştiinţele naturii (fizică, chimie şi biologie). Pentru profilul umanist din filiera teoretică probele se vor susţine la geografie şi transdisciplinar din ştiinţe socio-umane (istorie, economie, sociologie, filozofie, psihologie). Pentru filiera tehnologică va fi o probă scrisă la disciplina specifică profilului şi o probă transdisciplinară specifică domeniului de pregătire, iar pentru filiera vocaţională sunt prevăzute o probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului sau specializării şi o probă transdisciplinară specifică profilului sau specializării.

În cazul probelor de evaluare a competenţelor în limbi de circulaţie internaţională şi a competenţelor digitale, rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi, respectiv prin nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine sau examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii învăţământului secundar superior, liceal, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor specifice, au susţinut probele scrise prevăzute şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au o medie aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor obţinute la probele scrise cel puţin egală cu 6. În urma promovării examenului naţional de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat. Absolvenţilor de liceu care au susţinut evaluările competenţelor specifice li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competenţă digitală. Eliberarea acestor certificate nu este condiţionată de promovarea probelor scrise. În cazul nepromovării examenului naţional de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările competenţelor specifice, respectiv rezultatele la probele scrise fost promovate cu cel puţin nota 5.
Pentru anumite filiere, profiluri, specializări sau calificări, stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, absolvenţii învăţământului liceal pot susţine un examen de certificare a calificării, separat de examenul de bacalaureat. Conţinutul, calendarul şi modul de organizare a examenului de certificare a calificării se stabilesc de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se dau publicităţii, pentru fiecare generaţie, cel mai târziu la începutul ultimei clase de liceu. Absolvenţii învăţământului liceal, care susţin şi promovează examenul de certificare a calificării primesc certificat de calificare, corespunzător nivelului stabilit prin Cadrul Naţional al Calificărilor şi suplimentul descriptiv al certificatului în format EUROPASS. Eliberarea certificatului de calificare nu este condiţionată de promovarea examenului de bacalaureat.