Posts Tagged ‘ISJ’

Admitere liceu 2012

iunie 3, 2012

Brosura electronica pentru admiterea in licee 2012-2013 o gasiti aici.

Reclame

Miscare personal

iulie 25, 2011

În atenţia tuturor cadrelor didactice,

Ultimele etape ale mişcării personalului didactic pentru luna august 2011, prevede ocuparea posturilor didactice/catedrelor netitularizabile rămase vacante/rezervate, la nivelul judeţului Arad, conform,

C A L E N D A R U LUI

mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011 – 2012 (Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5615/11.11.2010 )

1-2 AUGUST 2011

1) – se revalidează fişele de înscriere (prin semnătură) de către candidaţii care s-au înscris la concurs în perioada 14-24 iunie 2011;

2) – se depun cereri pentru:

                   – detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată sau completarea normei didactice;

                   – detaşare la cerere prin concurs specific;

                   – suplinire (candidaţii care nu s-au înscris în perioada 14-24 iunie 2011 sau candidaţii care solicită suplinire în baza notelor obţinute la concursul din iulie 2009 şi 2010);

                   – suplinire (candidaţi fără studii corespunzătoare postului);

                   – conducerea fiecărei unităţi de învăţământ va depune la ISJ, tabelele privind acordarea orelor în regim de plata cu ora, pentru personalul didactic din şcoală;

3AUGUST 2011

organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului (pentru candidaţii care nu au susţinut aceste probe sau care au fost respinşi la aceste probe în zilele de 8 şi 11 iulie 2011);

3-4AUGUST 2011                                                                                                                                  

– organizarea testării suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;                              

– afişarea rezultatelor în 5 august;                                                                                                    

 – depunerea , rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor definitive, în perioada 5-8 august;                                                                                              

4AUGUST 2011

organizarea la nivel judeţean a probei scrise pentru concursul de suplinire.                      

Subiectele pentru această probă scrisă se elaborează de către MECTS.                              

Afişarea rezultatelor se va face în 8 august;                                                             

 Înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea lor spre Comisia de rezolvare a contestaţiilor, va avea loc în  8-9 august;                                                                                                            

Rezolvarea contestaţiilor are ca termen – 10 august;                                                        

Afişarea rezultatelor finale se va face în 11 august;

 

 22 August 2011                                                    

– avizarea în consiliul de administraţie al ISJ , a detaşărilor în interesul învăţământului pentru funcţii de conducere în unităţi de învăţământ;               

23 AUGUST 2011

– se soluţionează completările de normă didactică şi repartizarea cadrelor didactice titulare prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;                                                                                                                                        – repartizarea cadrelor didactice titulare care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere;

 – repartizarea în şedinţă publică , a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere în  ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar;

repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut prin aplicarea criteriilor şi punctajelor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

repartizarea candidaţilor care beneficiază de continuitate pentru suplinire, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;                  –reactualizarea şi afişarea listei cu posturile rămase;

24-26 AUGUST 2011

– completarea normei didactice candidaţilor repartizaţi prin continuitate pentru suplinire pe catedre incomplete şi repartizarea suplinitorilor calificaţi, în şedinţă publică, la nivelul judeţului, în conformitate cu prevederile art. 77 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

 

– repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 80 alin. (6) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în regim de plata cu ora;

 

 27August 2011

 Afişarea listei candidaţilor repartizaţi, reactualizarea şi afişarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la inspectoratele şcolare şi publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

 

29 August 2011

Acordarea orelor în regim  de plata cu ora cadrelor didactice titulare, asociate şi pensionate şi suplinitorilor calificaţi;                                                                                                    

Emiterea şi comunicarea deciziilor pe post/catedră – 31 august;

 

30August 2011                                                                                                                                    .

Etapa a IV-a de repartizare şedinţă publică organizată la nivel judeţean pentru:

a) soluţionarea cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare, cu salarizare ca personal didactic fără studii corespunzătoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice în cauză.

b) repartizarea suplinitorilor fără studii corespunzătoare pe posturile didactice/ catedrele rămase vacante/rezervate, conform art. 87 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

31 August 2011

Emiterea deciziilor;

Rezultate Titularizare Arad 2011

iulie 18, 2011

pe forumul ISJ

Legea Educatiei Nationale-Metodologii

iunie 7, 2011

In 6 iunie 2011 au fost dat publicitatii 67 de metodologii conexe LEN:

Declaraţie de presă Secretar de stat Oana Badea, 6 iunie, MECTS

06.06.2011

Declaraţia de presă de astăzi are două puncte: în prima parte vă voi vorbi despre metodologiile şi regulamentele care constituie acte normative de tip legislaţie secundară. Aşa cum ştiţi, ieri au fost postate pe site un număr de 67 de metodologii, regulamente, aproximativ 75% din totalul actelor normative care constituie legislaţia secundară şi, aşa cum îmi place mie să spun, motoarele aplicării Legii Educaţiei pe 2011. Ca să avem o imagine concretă asupra legislaţiei secundare care va însoţi textul cadru, precizez că învăţământul preuniversitar are nevoie de 108 acte normative, fie că sunt regulamente, regulamente-cadru, metodologii, metodologii-cadru sau chiar Hotărâri de Guvern care trebuie iniţiate. Din aceste 108, unul a fost deja adoptat, pentru că a necesitat respectarea termenelor şi este vorba de Autoritatea Naţională pentru Calificări. Cele 67 puse în procedură de transparenţă decizională în cursul zilei de ieri îşi au parcursul lor în acest moment pe o perioadă de o lună. Încă 25 de acte normative vor fi puse în dezbatere publică în cursul lunii iulie şi, în acest fel, rămâne un număr de 15 acte normative care au un termen relaxat din textul iniţial al legii, precum şi nevoia unei dezbateri aprofundate. Totalul este exact 108 acte normative, aşa cum v-am spus.
Vă anunţ, totodată, că astăzi pleacă invitaţiile pentru federaţiile sindicale, pentru reprezentanţii sindicatelor, precum şi pentru patronate, pentru ca în cursul zilei de vineri să stabilim şi să convenim calendarul dezbaterii şi al muncii. O să rog colegele la ieşirea din sală să vă ofere procedura de transparenţă decizională pe care actele normative au urmat-o începând cu data de 13 ianuarie 2011. Credem că o să vă placă ideea. În acest moment, aveţi parcursul clar al legislaţiei secundare. Discutăm în acest moment de următorul traseu: 1.493 cadre didactice au redactat drafturile de metodologii, din acestea 68% sunt membri de sindicat, precizez – nu lideri de sindicat, ci membri de sindicat, şi aproximativ 50% – în unele grupuri de lucru peste 50% – sunt cadre didactice direct de la catedră, fără funcţii de conducere. Ulterior a urmat o perioadă care s-a suprapus campaniei „Tu faci Legea de nota 10″, campania de informare şi conştientizare cu privire la soluţiile legii, de punere în aplicare, precum şi comunicarea directă cu cele 44 de ONG-uri care au semnat protocolul cu Ministerul Educaţiei şi cu cele 28 de asociaţii profesionale. După perioada feedback-ului pe care l-am primit de la aceste ONG-uri şi asociaţii profesionale, de altfel ele au optat fiecare după profilul de activitate, au optat şi au ales un număr mai mare sau mai mic de metodologii, am intrat în perioada de armonizare a metodologiilor şi regulamentelor. Trebuie să vă spun că o parte din metodologii reglementează activităţi care sunt ca secvenţe una după alta sau aceleaşi prevederi trebuiau cuprinse în mai multe regulamente sau metodologii şi a existat o muncă de armonizare între direcţiile de specialitate din minister. Perioada  a fost, de altfel, până săptămâna trecută şi apoi ziua de 5 iunie este ziua în care marcăm lansarea în procedură de transparenţă decizională, conform legii, a acestor documente. În interiorul acestei proceduri, invităm sindicatele şi patronatele să ni se alăture la procesul de redactare a legislaţiei secundare. La capăt este anul şcolar 2011-2012, anul practic care începe cu motoarele adevărate ale noii legi. Cred că schema pe care v-am făcut-o va fi sugestivă pentru dvs. şi, de asemenea, şi etapizarea parcursă.

Acesta a fost primul subiect despre care am vrut să vă vorbesc. Al doilea subiect este cu siguranţă subiectul zilei. Aşa cum ştiţi, examenul de bacalaureat a început cu proba de competenţe de comunicare în limba română. A început la ora 9.00. Conform informaţiilor pe care le-am transmis, nu a fost nici o problemă în procedurile realizate în cursul dimineţii. Într-un singur judeţ, din cauza unui furtuni, au existat anumite probleme tehnice la patru centre. În rest, absolut toate centrele şi-au desfăşurat activitatea normal.
Pe perioada desfăşurării bacalaureatului va trebui să fim foarte sensibili la următorul element. Rugămintea ministerului este aceea de a susţine emoţional candidaţii faţă de examenul pe care îl au de parcurs, examen de maturitate, de altfel. Cu toate acestea, 18-19 ani înseamnă o vârstă la care poţi să fii destabilizat dacă apar succesiuni de informaţii care nu sunt corecte. De aceea, Ministerul Educaţiei va sta la dispoziţia dvs. cu informaţii corecte. Vă comunic, totodată, că am decis ca pe perioada examenelor, bacalaureat şi admitere la clasa a VIII-a, comunicatorul curent pentru dvs. să fie doamna Liliana Preoteasa. Şi de aceea, vă rog să ne solicitaţi datele de contact, în cazul în care nu le aveţi încă. Totodată, anumite tipuri de informaţii le puteţi obţine de la domnul Cristian Mirescu, directorul Centrului Naţional de Examinare şi Evaluare. Acestea sunt elementele legate de examenul de bacalaureat. În final, aş vrea să urez succes tuturor absolvenţilor de clasa a XII-a care de astăzi încep un examen interesant pentru viaţa lor.

Vă mulţumesc!

Le gasiti pe site-ul ministerului.

Portofoliul directorului

decembrie 10, 2010

 

ISJ Arad

Departamentul descentralizare şi management educaţional

PORTOFOLIUL DIRECTORULUI

Inspectori şcolari pentru implementarea descentralizării instituţionale,

Prof. Laura Putnic

Prof. Florin Sirca

RESPONSABILITĂŢI

u  Structura anului şcolar

u  Programul managerial anual al obiectivelor majore pe an şcolar, stabilite în conformitate cu caracteristicile specifice fiecărei unităţi şcolare

u  Programul managerial pe semestre, cu obiectivele operaţionale

u  Schema de încadrare cu :

–     personal de conducere

–     personal didactic

–     personal didactic-auxiliar

–     personal administrativ

u  Componenţa Consiliului de Administraţie şi responsabilităţile manageriale

u  Tematica şedinţelor Consiliului de Administraţie

u  Tematica  şedinţelor Consiliului Profesoral

u  Componenţa Consiliului pentru Curriculum şi responsabilităţile manageriale

u  Profesorii diriginţi

u  Colectivele pe arii curriculare şi catedre

u  Programul cursurilor şcolare

u  Graficul examenelor naţionale (evaluare naţională, bacalaureat, atestat)

u  Încadrarea cadrelor didactice în anul şcolar

u  Comisia pentru Asigurarea Calităţii

u  Numirea diriginţilor

u  Numirea Comisiei de întocmire a orarului

u  Numirea secretarului Consiliului Profesoral

u  Numirea Consiliului de Administraţie

u  Numirea secretarului Consiliului de Administraţie

u  Numirea Consiliului pentru Curriculum

u  Numirea responsabilului cu munca educativă

DOCUMENTE

u  Mapa directorului

u  Dosarul de decizii

u  Documentele manageriale ale ariei curriculare

u  Documentele manageriale ale catedrelor

u  Atribuţiile responsabililor de arie şi de catedră

u  Autorizaţia de funcţionare

u  Evaluarea

u  Documentele responsabilului cu dezvoltarea profesionala

u  Fişa de autoevaluare profesională

DOCUMENTE   DIRECTORI

LA NIVELUL DIRECTORULUI

1. Documente personale:

u  ordin de numire  /decizia de numire pe post

u  cv-ul

u  fişa postului individuală

u  contractul managerial (dacă este numit pe  funcţie cu concurs)

u  fişa de evaluare

u  raport de activitate

u  decizie calificativ

2. Documente de proiectare

a)Documente de  proiectare strategică:

u  organigrama unităţii de învăţământ

u  proiectul de dezvoltare instituţională  constituit pe bază  de analiză, prognoză  şi diagnoză, aprobat în Consiliul de administraţie, înregistrat cu nr. ,ştampilat, semnat de director

b).Documente de  planificare :

u  oferta şcolii

u  planul de şcolarizare

u  planul managerial anual  supus dezbaterii în Consiliul Profesoral (să rezulte din procesele verbale ), aprobat în Consiliul de administraţie

u  planul managerial pe sem. I supus dezbaterii Consiliul Profesoral (să rezulte din procesele verbale ), aprobat în Consiliul de administraţie

u  planul operaţional  care va conţine obiective generale şi specifice

u  planificarea şedinţelor consiliului de administraţie

u  planificarea şedinţelor consiliului profesoral

u  planificarea şedinţelor cu comitetele de părinţi pe şcoală/pe clase

u  graficul asistenţelor la ore fişele de observaţii, de asitenţă şi de evaluare

u  graficul de desfăşurare a tezelor semestriale;

u  graficul de control al managerului pe domenii de activitate

u  bugetul de venituri şi cheltuieli.

u  programe operative săptămânale

3.Documente de evidenţă

u  statul de funcţii;

u  cartea de onoare a şcolii;

u  organizarea unităţii şcolare (compartimente, şefi de catedra, comisii,colective, încadrare,etc.)

u  comisia de asigurare a calităţii din unitatea şcolara (decizie de numire ,regulament-afişat la vedere , plan de îmbunătăţire (să se ţină cont de reglementările în vigoare, standarde etc.)

u  încadrarea

u  planurile cadru pe clase

u  planificările cadrelor didactice

u  rezultatele evaluării personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidacticfise de evaluare pusă  în discuţie, raport de autoevaluare ,decizie calificativ, tabel cu calificative si puncte)

u  statistici privind date despre elevi, profesori(încadrare ,calificative, rezultatele la concursurile şcolare, nivelul standardelor si al progresului elevilor)

u  evidenţa distribuirii şi prelucrării  materialelor ARACIP

u  evidenţa comisiilor din şcoală

u  evidenţa gradaţiilor de merit

u  contractele de munca ale angajaţilor

u  fişele postului pentru angajaţi

u  evidenţa concediilor(Evidenţa şi cereri de concediu)

u  registrul de evidenţa a deciziilor emise de director,dispoziţiilor şi a notelor de serviciusă se respecte HG 27/2002 , înseriat , semnat, ştampilat şi se tine cont de Legea nr 6 –legea arhivelor

u  regulamentul intern şi regulamentul de ordine interioară –trebuie să cuprindă obligaţii şi drepturi ale cadrelor didactice, ,elevi şi părinţi, supus dezbaterii Consiliul Profesoral (să rezulte din procesele verbale), aprobat în Consiliul de administraţie

u  evidenţa formării continue–trebuie să se desfăşoare conform legislaţiei

u  orarul şcolii

u  efectivele de elevi şi evidenţa transferurilor

u  parteneriatele cu părinţii

u  frecvenţa şcolarăcataloage,motivări etc. ;registrul matricol să fie în concordanţă cu catalogul

u  caietul de asistenţă la ore

u  evidenţa sponsorizărilor şi a utilizării acestora

u  dosar cu instrumentele de lucru ale managerului pentru îndrumare şi control

u  programe de cooperare şi parteneriat locale, naţionale şi internaţionale

4.Documentele Consiliului Profesoral

u  Tematica şi graficul şedinţelor CP

u  Registrul de procese verbale :procesele verbale,decizie pentru secretarul consiliului

u  Materialele prezentate (conform tematicii)

u  Rapoarte de analiză semestriale şi anuale

-raport de acivitate anual, discutat în Consiliu profesoral

-raport de activitate pe semestrul I

-raport de activitate pe semestrul II

u  Proiecte curriculare care se dezvoltă în şcoală;

5.Documentele Consiliului de Administraţie

u  Tematica şi graficul şedinţelor CA.

u  Componenta C.A.si repartizarea pe sarcini a fiecărui membru ;(Consiliul de administratie-numit prin decizia directorului are valoare de cel putin un an,secretarul consiliului este numit prin decizie,fiecare membru va avea atributii)

u  Registrul de procese verbale

u  Dosar cu evaluările periodice ale parcurgerii materiei şi evaluarea internă a elevilor

u  Raportul managerului prezentat în CA.

u  Dosar cu fişe de evaluare a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar, evidenţierea calificativelor anuale;

u  Modelul de fişa de evaluare după care se face evaluarea cadrelor didactice în anul şcolar în curs-supus dezbaterii şi aprobat în CA

u  Componenta comisiilor de lucru.

6.LEGISLATIE

u  Dosar cu ordine, instrucţiuni, regulamente,

u  Metodologii,legi,  HG

LA NIVELUL DIRECTORULUI ADJUNCT

  1. Documentele catedrelor – comisiilor şi a ariilor curriculare

u  Evidenţa membrilor catedrei/comisiei, date personale, atribuţii

u  Programul managerial anual şi semestrial

u  Baza materială: graficul de utilizare a laboratoarelor, cabinetelor, sala de sport

u  Graficul de interasistenţe

u  Lista cu elevii capabili de performanţă

u  Rezultate la concursuri

u  Program de pregătire
– pentru examene
– pentru recuperare

u  – pentru elevii cu performante

u  Materiale prezentate in şedinţele catedrei-comisiei

u  Graficul activităţilor metodice

u  Dosar cu propunerile pentru oferta educaţională, programe şcolare avizate de I.S.J.

u  Instrumente de evaluare şi notare ,bareme minimale,etc.

u  Rapoarte privind analiza periodica a performanţelor şcolare

u  Monitorizarea parcurgerii materiei la fiecare disciplină, clasă şi modul cum se realizează evaluarea elevilor

u  Evaluarea  membrilor catedrei-comisiei şi  propunerile  pentru calificativele anuale, în baza unui raport motivat

u  Documente privind cercetarea pedagogică

u  Informări  semestriale asupra activităţii catedrei / comisiei

  1. Activitatea laboratoarelor

u  Program de activitate semestrială.

u  Raport anual privind starea bazei didactico-materiale, gradul de funcţionalitate, de utilizare şi necesare conform programei şcolare şi normativelor.

3.Bibioteca şcolii

u  Documente de proiectare

u  Program de activitate anuală

u  Program de activitate semestrială

u  Documente de evidenţa

u  Registrul de organizare a fondului de carte

u  Registrul de evidenţa a cititorului – fişa de cititor

u  Instrumente de informare (fişier,cataloage, liste bibliografice)

u  Evidenta activităţilor: lansare de carte, întâlniri literare, simpozioane, colecţii de carte, standuri de noutăţi, prezentare de manuale opţionale

4.Perfecţionarea cadrelor didactice

u  Programe de perfecţionare

u  Evidenta perfecţionării

u  Decizie de numire a unui profesor responsabil cu perfecţionarea

5.Cadre didactice

u  Planificarea anuală;

u  Planificarea calendaristică semestrială;

u  Proiectarea unităţilor de învăţare ;

u  Proiecte didactice – după caz, schiţe ;

u  Sisteme – instrumente de evaluare

LA  NIVELUL   CONSILIERULUI  EDUCATIV

1. Documente de proiectare

u  Programul activităţilor educative la nivelul şcolii;

u  Programul activităţilor educative    la nivelul claselor şi anilor de studii.

u  Programul de activităţi pe diverse domenii: sanitar, P.S.I.,educaţie rutieră etc.

2. Documente de evidenţă

u  Evidenţa participării organizate a elevilor la activităţi în cluburi ale elevilor şi asociaţii sportive etc.

u  Dosar cu apariţiile în mass-media ale activităţilor din şcoală;

u  Pliante, monografii, reviste, postere cu prezentarea şcolii;

u   Regulamente de funcţionare a cercurilor,a asociaţiilor ştiinţifice,sportive, cultural – artistice

LA NIVELUL ELEVILOR

u  Consiliul elevilor

u  Regulamentul Consiliului elevilor;

u  Evidenta acţiunilor întreprinse.

LA NIVELUL DIRIGINTILOR

u  Documente de proiectare

u  Dosar cu evidenta corespondentei cu familia elevilor

u  Consiliul clasei-componenţa,analize semestriale,analiza volumului temelor pentru acasă, măsuri    pentru    elevii cu  probleme de  învăţare şi comportamentale

u  Program de parteneriat educaţional;

u  Evidenţa activităţilor realizate ;

u  Fişele psiho – pedagogice ale elevilor;

u  Caietul dirigintelui

u  Carnetele de note;

u  Amenajări de gazete, colturi (coltul sportive, rutier, P.S.I.)

LA NIVELUL PĂRINŢILOR

u  Comitetele de părinţi pe clase

u  Consiliul reprezentativ al părinţilor

u  Comisia de cenzori

u  Programe de activitate

u  Execuţia bugetara pe anul anterior

u  Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli

u  Procese   verbale   de   la   adunările   generale   ale   reprezentanţilor părinţilor

u  Procese  verbale  de  la  adunările  generale  ale     reprezentanţilor părinţilor

LA NIVELUL PEDAGOGILOR

u  Documente de proiectare

u  Programe semestriale de activitate

u  Programe anuale de activitate

u  Documente de evidenta

u  Registru de evidenta a elevilor pe camere

u   Comitetul de cămin ( componenta, sarcini)

u  Regulamentul si programul de funcţionare al căminului

u  Inventarul căminului

u  Evidenta activităţilor întreprinse.

LA NIVELUL SECRETARIATULUI

1.Documente de proiectare

– Program de activitate anual;

– Program de activitate semestrial

2.Documente de  evidenţă

u  Evidenta concediilor legale ale personalului din unitate

u  Fişele posturilor;

u  Cataloagele  claselor

u  Dosarele personale ale cadrelor didactice

u  Orarul şcolii, echipa de întocmire.

u  Registre matricole

u  Registrul de evidenţă al actelor primite si eliberate.

u  Registrul de intrări – ieşiri

u  Registrul unic de control.

u  Registrul de inspecţii

u  Registrul pentru recensământul copiilor de 0 – 6 ani

u  Condica de prezenţa

u  Registrul de procese verbale ale profesorilor de serviciu pe şcoală

u  Dosarul de corigenţe şi diferenţe ( cataloage, subiecte)

u  Dosar cu sancţiunile profesorilor, elevilor, personalului nedidactic

u  Dosar cu ordine, instrucţiuni, regulamente, etc.

u  Registrul de mişcare al elevilor

u  Contractele de munca individuale ale personalului din unitate

u  Decizie privind regimul sigiliului şcolii, completarea actelor de studii şi carnetelor de muncă

u  Decizie pentru personalul de primire „lapte-corn „

u  Dosar cu examenele susţinute în scoală

u  Stocul de certificate, diplome, foi matricole, carnete de alocaţie

u  Evidenta absolvenţilor

u  Graficul serviciului pe scoală

u  Dosar cu bursele şcolare ale elevilor

u  Registrul cu note telefonice

u  Planificarea si evidenta concediilor

LA NIVELUL SERVICIULUI DE CONTABILITATE

1.Documente de proiectare

u  Plan anual;

u  Plan semestrial.

2.Documente de evidenta

u  Dosare cuprinzând instrucţiuni, ordine, regulamente etc.

u  Dosar privind casarea obiectelor depăşite ca termen

u  Registru cu inventarul mobil si imobil al scolii

u  Dosar cu documentele financiar – contabile.

u  Dosar cu venituri extrabugetare

LA NIVELUL SERVICIULUI ADMINISTRATIV

1.Documente de proiectare

u  Plan anual

u  Plan semestrial

2.Documente de evidenţă

u  Inventarul şcolii

u  Subinventariile pe persoane

u  Procesul verbal cu privire la predarea sălilor de clasa către diriginţi la început de an şcolar.

BIBLIOGRAFIE:

1.Serban Iosifescu(2001),Managementul educaţional pentru instituţiile de învăţământ,

2.Onisifor Ghibu , Prolegomena la o educaţie româneasca , Editura Cultura Romaneasca

3.Manual –cadrul de asigurare a calitatii, Ediţia 3