Posts Tagged ‘MECI, MECT, MECTS’

Comunicate de presă-MECTS (fost MECI)

ianuarie 5, 2010

Întâlnirea dintre ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, domnul dr. Daniel Petru Funeriu şi reprezentanţii sindicatelor din învăţământ

05.01.2010

Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dr. Daniel Petru Funeriu, s-a întâlnit astăzi, 5 ianuarie 2010, cu reprezentanţii tuturor federaţiilor sindicale din învăţământ. Au participat, Gheorghe Isvoranu şi Marius Nistor (Federaţia Sindicatelor Independente din Învăţământ „Spiru Haret”), Aurel Cornea şi Liviu Marian Pop (Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ), Constantin Ciosu şi Teodor Fârţonea (Federaţia Educaţiei Naţionale), Răzvan Bobulescu şi Anton Hadăr (Federaţia Sindicală Alma Mater). Întâlnirea informală a avut loc la inițiativa ministrului Educației și a avut drept scop prezentarea propunerilor de măsuri pe care ministerul le are în vedere pentru aplicarea Ordonanței de Urgență 114/2009.
„Această întâlnire s-a petrecut în spiritul transparenței pe care Ministerul Educației dorește să o aibă față de partenerii sociali, dar în același timp și în spiritul rigorii despre care am discutat și pe care am promis-o la preluarea acestui mandat„, a precizat ministrul Educației.
Proiectul de măsuri prospus de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului cuprinde:
–          Stabilirea obligației de catedră pentru toți directorii și directorii adjuncți la 6-12 ore/săptămână, în funcție de mărimea școlii. Această măsură permite economisirea a 2200 norme;
–          Renunțarea la reducerea normei didactice de predare cu 2 ore/săptămână, pentru personalul didactic cu gradul didactic I cu o vechime în învățământ de peste 25 ani. Acest lucru ar crea o economie de aproximativ 8000 norme;
–          Majorarea efectivelor minime de preșcolari/elevi care permit dobândirea personalității juridice a unităților de învățământ. Din punct de vedere administrativ, măsura va duce la recuperarea a 1000 norme;
–          Organizarea claselor I, V, IX din unitățile de învățământ din mediul urban la limita maximă prevăzută de Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulteriore. Aceasta măsură nu va duce la perturbarea actului educațional.
Setul de propuneri a fost realizat de către direcțiile din Ministerul Educației (Direcția Generală Buget-Finanțe, Patrimoniu și Investiții; Direcția Generală Educație Timpurie, Școli, Performanță și Programe; Direcția Acreditarea, Evaluarea și Performanța în Cariera Didactică; Direcția Generală Juridică și Control). Directorii acestor structuri au participat, de asemenea, la întâlnire.
Marți, 12 ianuarie 2010, va urma o nouă rundă de consultări cu federațiile sindicale, la sediul Ministerului Educației.

si in plus:

Declarația ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, domnul dr. Daniel Petru Funeriu, referitoare la OUG 114/2009, după întâlnirea cu federațiile sindicale

05.01.2010

„Această întâlnire s-a petrecut în spiritul transparenței pe care Ministerul Educației dorește să o aibă față de partenerii sociali, dar, în același timp, și în spiritul rigorii despre care am discutat și pe care am promis-o la preluarea acestui mandat. Ordonanța de Urgență 114/2009 se referă la eficientizarea cheltuirii banului public în domeniul educației. La această discuție am prezentat, o serie de măsuri luate la nivelul ministerului. Repet: sunt propuneri de măsuri. Nu s-a luat nicio decizie la această oră. Vă spun care sunt cele patru propuneri:
1. Prima măsură ar fi să renunțăm parțial la degrevarea de ore la clase, în ceea ce-i privește pe directori și pe directorii adjuncți. O asemenea măsură ne-ar permite să economisim 2200 de norme;
2. Pentru cei 40.800 de profesori, gradul I, cu peste 25 de ani vechime, din sistem o propunere de măsură ar fi renunțarea la reducerea cu două ore a normei de predare. Acest lucru ne-ar crea o economie de aproximativ 8000 norme;
3. O măsură care vine în întâmpinarea raționalizării și eficientizării rețelei școlare este majorarea efectivelor minime de preșcolari/elevi, care permit dobândirea personalității juridice a unităților de învățământ. Din punct de vedere administrativ, această măsură va duce la recuperarea a 1000 norme;
4. O ultimă măsură este organizarea claselor I, V și IX din unitățile învățământ din mediul urban, la limita maximă prevăzută de Legea Învățământului.
Nici una din aceste măsuri nu va duce la perturbarea actului educațional. Voi încheia spunând că întâlnirea cu sindicatele m-a încurajat. Vreau să scot în evidență că toate sindicatele și-au exprimat atașamentul pentru reformă. Această primă întâlnire cu sindicatele m-a încurajat în inițiativa mea de a avea un nou mod de comunicare instituțională cu sindicatele, de a avea deschidere către sindicate, pentru ca acestea să poată veni cu propuneri active. Măsurile care vor fi luate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului împreună cu federațiile sindicale se vor aplica de la 1 septembrie 2010. Am luat decizia să respect programul de guvernare pe care mi l-am asumat, pentru ca acest minister să funcționeze riguros și fundamental”.

Ati bagat de seama ca iar s-a schimbat denumirea Ministerului – abia ce am schimbat stampila   😉

Reclame

O.U.G. 114/2009

decembrie 30, 2009

Adica ce ne asteapta-Partea II:

Declaraţia domnului dr. Daniel Petru Funeriu, ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, referitoare la O.U.G. 114/2009
29.12.2009
Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, domnul dr. Daniel Petru Funeriu, declară: „Primul mesaj către sistemul de învăţământ este acesta: niciun cadru didactic, nicio persoană care lucrează în învăţământ nu va fi afectată de aplicarea Ordonanţei de Urgenţă 114/2009, până la 31 august 2010. Anul şcolar 2009-2010 se va încheia în aceeaşi formulă în care a început. În acest moment, analizăm modalităţile prin care s-ar putea opera reduceri de personal în sistemul de învăţământ, începând cu viitorul an şcolar. Vreau să precizez foarte clar că, în acest moment,  discuţiile care au loc în mass-media legate de diversele variante pe care le-am avea la dispoziţie pentru a pune în aplicare prevederile Ordonanţei de Urgenţă sunt pur speculative. Lucrăm în aceste zile la  diverse simulări de sistem, dar nu am luat o decizie şi nu dorim să ne pripim, să vă spunem nişte lucruri şi apoi să acţionăm în altă manieră. Tot ce pot să vă spun ferm este că decizia care se va lua are două puncte principale de susţinere: calitatea actului educaţional care trebuie să devină din ce în ce mai ridicată şi consultarea cu sindicatele, de la care, cu toată deschiderea, aşteptăm sugestii şi propuneri.
Ordonanţa de Urgenţă 114/2009 nu vizează doar măsurile ce se vor lua în domeniul educaţiei, ci şi alte măsuri ce decurg pentru a se putea asigura respectarea angajamentelor  asumate de România.
Am invitat deja sindicatele ca să ne întâlnim pe 5 ianuarie 2010. La această întâlnire îi voi ruga să-mi prezinte viziunea domniilor lor, legată de implementarea acestor măsuri, pentru că toată lumea este cu certitudine conştientă că noi trebuie să eficientizăm cheltuirea banului public în educaţie.
Ţinând cont şi de aceste puncte de vedere, în prima săptămână a lunii ianuarie sau în intervalul imediat următor, vă vom prezenta punctul nostru de vedere oficial în legătură cu măsurile concrete şi fundamentate pe care le vom aplica. Acest punct de vedere al ministerului va intra pe procedura de dialog social cu sindicatele.”

BIROUL DE PRESĂ

ce ne asteapta

decembrie 29, 2009

Daca sunteti curiosi ce ne asteapta la anu:

P.S.Eventual Google

Dar vorba aia: Sa traiti mai bine.

100 euro + tichete cadou

decembrie 20, 2009

Prin adresa MECI nr. 128/CB/15.12.2009 din totalul de 100 Euro pentru carti, in conformitate cu L315/2006, se deconteaza deocamdata suma partiala de 130 lei, aproximativ 33%.
Totodata s-a specificat sa se ia toate masurile urgente necesare pentru plata catre profesori a acestor sume.
Deci tineti aproape.

Tot ca o veste buna-cat de curand se primesc si tichetele cadou de Craciun.

Internet in scoala

decembrie 2, 2009

INTERNET ÎN ŞCOALA TA

– Conectarea la internet broadband a unităţilor şcolare din

Regiunea Vest şi Judeţul Ilfov

– scurtă prezentare –

CONTEXT

În contextul apelului deschis de proiecte Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a depus în luna decembrie 2008 proiectul naţional INTERNET ÎN ŞCOALA TA – Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband, care cuprinde 7 aplicaţii (COD  SMIS: 4222, 4305, 4180, 4224, 4225, 4203, 4307), acestea aflându-se începând cu data de 23 septembrie 2009, în faza de implementare. Proiectul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Prin intermediul acestei operaţiuni se urmăreşte conectarea la internet a şcolilor şi a inspectoratelor şcolare judeţene prin conexiuni broadband şi achiziţionarea echipamentelor TIC conexe.

Număr de unităţi şcolare beneficiare: 2302

Număr estimat de elevi  beneficiari:  543.000

Număr estimat de profesori beneficiari: 47.000

Beneficiari indirecţi: membrii comunităţilor locale în vederea alfabetizării digitale, conform cerinţelor Uniunii Europene în cadrul strategiei 2010 (aproximativ 1700 comunităţi din zona rurală ş din urbanul mic).

IMPLEMENTARE

Proiectul se implementează la nivelul celor 5 judeţele ale Regiunii Vest şi Judeţul Ilfov:

 • Judeţul Arad
 • Judeţul Timiş
 • Judeţul Caraş- Severin
 • Judeţul Hunedoara
 • Judeţul Ilfov.

DURATA IMPLEMENTĂRII

Proiectul se implemetentează pe parcursul a 12 luni de la semnarea Contractului de Finanţare, conform Ghidului Solicitantului.

OBIECTIVE

Obiectivul general vizeată creşterea calităţii procesului de învăţământ cu asigurarea respectării politicilor Uniunii Europene şi a legislaţiei naţionale în ceea ce priveşte principiul dezvoltării durabile şi  al egalităţii de şanse.

Obiectivele specifice au în vedere:

 • Creşterea numărului de elevi care au acces la internet broadband
 • Creşterea numărului de profesori care au acces la internet broadband
 • Creşterea numărului de unităţi şcolare care beneficiază de conexiune la internet broadband
 • Formarea competenţelor aplicative de utilizare a conexiunii la internet broadband pentru personalul unităţilor  şcolare
 • Consolidarea infrastructurii IT la nivelul unităţilor şcolare
 • Reducerea decalajului educaţional dintre mediile rural – urban în domeniul TIC .

ACTIVITĂŢI

 • Constituirea, instruirea şi organizarea echipei de management a proiectului
 • Asigurarea vizibilităţii proiectului (informare, promovare şi publicitate)
 • Achiziţia  şi furnizarea de servicii de consultanţă :
  • pentru implementarea proiectului
  • financiară
  • juridică
  • Achiziţia de:
   • echipamente
   • aplicaţie şi  servicii TIC
   • servicii de instruire
  • Furnizarea echipamentelor şi a aplicaţiei TIC
  • Instalarea şi configurarea:
   • echipamentelor şi a aplicaţiei TIC
   • a reţelei LAN
   • conectarea acestora la infrastructura broadband
  • Organizarea de cursuri de formare profesională specifică
  • Management de proiect, monitorizare, audit şi raportare.

BENEFICIARI

 • 300 de  unităţi şcolare
 • 76 942 de elevi
 • 5757 de cadre didactice
 • Părinţi
 • 5 Inspectorate Şcolare Judeţene
 • Comunitatea locală.

BUGET

Valoarea totală a proiectului este de 21,786,395.03.

BENEFICII

 • Creşterea ariei de răspândire a Internetului de la 9,8% la 30%
 • Peste 1700 de comunităţi locale vor beneficia de o infrastructură broadband peste care se pot livra servicii educaţionale
 • Costuri post-implementare reduse
 • Creşterea cu cca. 60% a numărului de şcoli conectate la Internet
 • Utilizarea metodelor moderne de predare prin utilizarea Internetului de către profesori în timpul lecţiilor
 • Reducerea cheltuielilor de formare a cadrelor didactice cu cca. 25% prin utilizarea sistemelor de e-learning
 • Acces permanent la programe de formare profesională
 • Acces la resurse educaţionale pentru membrii comunităţii
 • Cadrele didactice din mediul rural şi din urbanul mic pot deveni formatori în procesul de formare continuă al adulţilor din cadrul comunităţilor locale.