Posts Tagged ‘miscarea personalului didactic’

Miscare personal

iulie 25, 2011

În atenţia tuturor cadrelor didactice,

Ultimele etape ale mişcării personalului didactic pentru luna august 2011, prevede ocuparea posturilor didactice/catedrelor netitularizabile rămase vacante/rezervate, la nivelul judeţului Arad, conform,

C A L E N D A R U LUI

mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011 – 2012 (Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5615/11.11.2010 )

1-2 AUGUST 2011

1) – se revalidează fişele de înscriere (prin semnătură) de către candidaţii care s-au înscris la concurs în perioada 14-24 iunie 2011;

2) – se depun cereri pentru:

                   – detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată sau completarea normei didactice;

                   – detaşare la cerere prin concurs specific;

                   – suplinire (candidaţii care nu s-au înscris în perioada 14-24 iunie 2011 sau candidaţii care solicită suplinire în baza notelor obţinute la concursul din iulie 2009 şi 2010);

                   – suplinire (candidaţi fără studii corespunzătoare postului);

                   – conducerea fiecărei unităţi de învăţământ va depune la ISJ, tabelele privind acordarea orelor în regim de plata cu ora, pentru personalul didactic din şcoală;

3AUGUST 2011

organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului (pentru candidaţii care nu au susţinut aceste probe sau care au fost respinşi la aceste probe în zilele de 8 şi 11 iulie 2011);

3-4AUGUST 2011                                                                                                                                  

– organizarea testării suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;                              

– afişarea rezultatelor în 5 august;                                                                                                    

 – depunerea , rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor definitive, în perioada 5-8 august;                                                                                              

4AUGUST 2011

organizarea la nivel judeţean a probei scrise pentru concursul de suplinire.                      

Subiectele pentru această probă scrisă se elaborează de către MECTS.                              

Afişarea rezultatelor se va face în 8 august;                                                             

 Înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea lor spre Comisia de rezolvare a contestaţiilor, va avea loc în  8-9 august;                                                                                                            

Rezolvarea contestaţiilor are ca termen – 10 august;                                                        

Afişarea rezultatelor finale se va face în 11 august;

 

 22 August 2011                                                    

– avizarea în consiliul de administraţie al ISJ , a detaşărilor în interesul învăţământului pentru funcţii de conducere în unităţi de învăţământ;               

23 AUGUST 2011

– se soluţionează completările de normă didactică şi repartizarea cadrelor didactice titulare prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;                                                                                                                                        – repartizarea cadrelor didactice titulare care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere;

 – repartizarea în şedinţă publică , a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere în  ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar;

repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut prin aplicarea criteriilor şi punctajelor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

repartizarea candidaţilor care beneficiază de continuitate pentru suplinire, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;                  –reactualizarea şi afişarea listei cu posturile rămase;

24-26 AUGUST 2011

– completarea normei didactice candidaţilor repartizaţi prin continuitate pentru suplinire pe catedre incomplete şi repartizarea suplinitorilor calificaţi, în şedinţă publică, la nivelul judeţului, în conformitate cu prevederile art. 77 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

 

– repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 80 alin. (6) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în regim de plata cu ora;

 

 27August 2011

 Afişarea listei candidaţilor repartizaţi, reactualizarea şi afişarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la inspectoratele şcolare şi publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

 

29 August 2011

Acordarea orelor în regim  de plata cu ora cadrelor didactice titulare, asociate şi pensionate şi suplinitorilor calificaţi;                                                                                                    

Emiterea şi comunicarea deciziilor pe post/catedră – 31 august;

 

30August 2011                                                                                                                                    .

Etapa a IV-a de repartizare şedinţă publică organizată la nivel judeţean pentru:

a) soluţionarea cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare, cu salarizare ca personal didactic fără studii corespunzătoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice în cauză.

b) repartizarea suplinitorilor fără studii corespunzătoare pe posturile didactice/ catedrele rămase vacante/rezervate, conform art. 87 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

31 August 2011

Emiterea deciziilor;

Reclame

Rezultate Titularizare Arad 2011

iulie 18, 2011

pe forumul ISJ

Centralizator Titularizare 2011

februarie 4, 2011

Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2011 – Anexa OMECTS nr. 3184/26.01.2011 – descarca arhiva

 

mai jos atasez legaturile spre o.m. 5620/11.11.2010 ce este amintit in Centralizator vis a vis de proba/probele pentru concurs. va recomand sa le cititi:

Ordin nr. 5620/11.11.2010 privind programele valabile pentru concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

Lista programelor pentru concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, anexa 1 la OMECTS nr. 5620/11.11.2010

Programele pentru concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, anexa 2 la OMECTS nr. 5620/11.11.2010

TITULARIZARE 2010-Concurs Suplinire

august 5, 2010

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD
REPARTIZAREA DISCIPLINELOR DE EXAMEN PE SĂLI
CONCURSUL DIN 6 AUGUST -CALIFICAŢI/NECALIFICAŢI
LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI – COLEGIUL NAŢIONAL „MOISE NICOARĂ” ARAD
Ora începerii concursului: 8:30
Disciplina de examen (pt. concursul de suplinire) Sala
AGRICULTURA – HORTICULTURA 16 parter
ALIMENTATIE PUBLICA 12 parter
ARTA ACTORULUI 9 parter
ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / ARHITECTURA) 9 parter
BIOLOGIE 13 parter
CHIMIE 14 parter
COMERT 12 parter
COMERT (MAISTRI INSTRUCTORI) 12 parter
CULTURA CIVICA 69 etaj
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA 12 parter
ECONOMIE SI EDUCATIE ANTREPRENORIALA 69 etaj
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 71 etaj
EDUCATIE MUZICALA 4 parter
EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA : ARTA VOCALA 4 parter
EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA: MUZICA INSTRUMENTALA 4 parter
EDUCATIE TEHNOLOGICA 17 parter
ELECTRONICA, AUTOMATIZARI (MAISTRI INSTRUCTORI) 17 parter
ELECTRONICA, AUTOMATIZARI, TELECOMUNICATII 17 parter
FILOSOFIE SI LOGICA SI ARGUMENTARE 69 etaj
FIZICA 14 parter
GEOGRAFIE 11 parter
INDUSTRIE ALIMENTARA 16 parter
INFORMATICA 20 parter
ISTORIE 80 etaj
LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 77 etaj
LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 66 etaj
LIMBA SI LITERATURA GERMANA 66 etaj
LIMBA SI LITERATURA ROMANA 72 etaj
LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI METODICA PREDARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII 73 etaj
LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE; INSTITUTORI / INVATATORI 74 etaj
LIMBA SI LITERATURA ROMANA, LB. SI LIT. GERMANA MATERNA SI METODICA PREDARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII 73 etaj
LIMBA SI LITERATURA ROMANA, LB. SI LIT. MAGHIARA MATERNA SI METODICA PREDARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII 73 etaj
LIMBA SI LITERATURA ROMANA, MET. PRED. LB. SI LIT. ROM., LB. SI LIT. MAGHIARA MAT. SI MET. PRED. LB. SI LIT. MAGHIARE MAT.; INSTITUTORI/INVATATORI 74 etaj
MATEMATICA 15 parter
MECANICA 17 parter
POSTA (MAISTRI INSTRUCTORI) 12 parter
PROTECTIA MEDIULUI 16 parter
PSIHOLOGIE 69 etaj
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA 70 etaj
RELIGIE BAPTISTA 67 etaj
RELIGIE ORTODOXA 67 etaj
RELIGIE PENTICOSTALA 67 etaj
RELIGIE REFORMATA 67 etaj
SILVICULTURA 16 parter
TERAPIA EDUCATIONALA COMPLEXA SI INTEGRATA 70 etaj
TRANSPORTURI (MAISTRI INSTRUCTORI) 17 parter
ZOOTEHNIE 17 parter
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,
Prof. Minodora Marinescu

TITULARIZARE 2010-SUPLINIRE

august 3, 2010

ANUNŢ IMPORTANT

CONCURSUL DE SUPLINIRE DIN 5 ŞI 6 AUGUST 2010 (CALIFICAŢI SAU NECALIFICAŢI) SE VA DESFĂŞURA LA COLEGIUL „MOISE NICOARĂ” ARAD DUPĂ CUM URMEAZĂ:

  • PROBA SCRISĂ, NECALIFICAŢI, JOI, ORELE 13.00
  • PROBA ORALĂ, CALIFICAŢI, VINERI, ORELE 8.30
  • PROBA ORALĂ NECALIFICAŢI, VINERI,  ÎNCEPÂND CU ORELE 10.00

PREŞEDINTELE COMISIEI DE MOBILITATE

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,

Prof. Minodora Marinescu

ANUNŢ IMPORTANT

PROBELE PRACTICE/ORALE PENTRU CONCURSUL DE SUPLINIRE DIN 5 ŞI 6 AUGUST 2010 (CALIFICAŢI SAU NECALIFICAŢI) SE VOR DESFĂŞURA JOI 5 AUGUST 2010, ÎNCEPÂND CU ORELE 08.30, DUPĂ O PLANIFICARE CARE VA FI AFIŞATĂ ULTERIOR.

POT PARTICIPA CANDIDAŢII CARE AU FOST DECLARAŢI „RESPINS” ÎN IULIE, CEI CARE NU S-AU PREZENTAT SAU CEI CARE DORESC SĂ SUSŢINĂ PROBA.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE MOBILITATE

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,

Prof. Minodora Marinescu