Posts Tagged ‘SDIA’

Atitudine 2

aprilie 14, 2010

RALIERE

Consiliul membrilor de sindicat din Şc. Gen. Nr. 12 , întrunit în data de 14.04.2010, a decis să subscrie în totalitate petiţiei trimise I.S.J. Arad de colegii de sindicat din Şc. Gen. Nr. 5 – opiniile, problemele, nemulţumirile şi intenţiile fiind similare.

Luăm această atitudine pentru a dovedi unitate cu iniţiatorii acestui protest, în faţa unei cauze drepte (raliere pe care o dorim cât mai largă în rândul şcolilor din judeţ), pentru stăvilirea atitudinii incalificabile (mai ales faţă de directorii unităţilor de învăţământ) dovedite de conducerea inspectoratului şcolar şi pentru a propune acesteia o modificare de ultim moment a poziţiei injuste faţă de situaţia cadrelor didactice din judeţ.

Semnează, membrii sindicatului S.D.Î. Arad :

 1. Antoneac Mariana
 2. Baltă Irina
 3. Bărbosu Mirela
 4. Benghia Ana
 5. Boc Ramona
 6. Bugiu Adinela
 7. Cârlig Rodica
 8. Cociuba Viorica
 9. Dascăl Iuliana
 10. David Erika
 11. Katko Anuţa
 12. Koleş Melinda
 13. Kuharek Florina
 14. Maghici Daniela
 15. Mereniuc Viorica
 16. Meteş Paraschiva
 17. Mnerie Constantin
 18. Morar Gabriela
 19. Nistor Sofia
 20. Peia Lenuţa
 21. Radu Delia
 22. Săudan Dan
 23. Scorpie Rodica
 24. Sida-Roman Marcela
 25. Şerban Monica
 26. Şoimoşan Ileana
 27. Ştefu Anamaria
 28. Ţiu Marius
 29. Vida Daniela

Si ei sunt alaturi:

RĂSPUNDEM  CU DA

Mesajului colegilor noştri de la Şcoala Generală nr.5 Arad

În spiritul unităţii de vederi privind drepturile personalului din învăţământ, susţinem acţiunile colegilor noştri legate de aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare, de stopare a interpretării noutăţilor legislative şi de căutare a unor soluţii coerente de aplicare a unor acte legale.

Subscriem la ideea formulată de colegi, de a exista un punct de vedere clar şi legal al Curţii de Conturi în ceea ce priveşte salarizarea cadrelor didactice.

Preocuparea dascălilor pentru „drepturile salariale” nu împiedică  desfăşurarea activităţii educaţionale, deoarece rezultatele la nivel de unităţi şcolare sunt recunoscute şi confirmate, dar o remunerare conform cu munca prestată este un stimulent firesc pentru omul de la catedră.

Cum s-a ajuns la această situaţie?

Nemulţumirile, protestele, neînţelegerile, opiniile diferite  provin din aplicarea neunitară a Legii salarizării unice şi din ignorarea sentinţelor judecătoreşti obţinute de personalul didactic.

Această stare a creat un climat neobişnuit în învăţământul  arădean, caracterizat prin seriozitate, armonie şi emulaţie.

Membrii de sindicat ai Grupului Şcolar Industrial „Aurel Vlaicu” Arad:

Şerb Corina, Mateuţ Mădălina, Andra Daniela, Fulger Laura, Şimăndan Mihaela, Dughi Dana, Döme Emanuela, Cornea Carmen, Juncu Maria, Diaconescu Marilena, Iuhasz Adelina, Medrea  Anamaria, Mercea Claudia, Dugăeşescu Alina, Geber Daniela, Dărăbuţ Aurica, Şişu Tiberiu, Drăgoi Maria, Ciupav Liviu,  Dugacicu Ecaterina, Mihuţa Milica, Sîrbu Rodica, Popescu Alina, Motan Ioana, Mihailoviciu Mihai, Tulcan Florin, Andraş Gheorghe,   Bocşa Marina, Silaschi Ivan, Paulcescu Domnina, Cornea Teodor, Pleşca Ana, Stoian Mircea, Ţiroga Mihaela, Cornea Maria, Cadar Alexandru, Sabău Angela, Urs Iolanda, Ilona Eniko,  Ban Emilia, Blaga Lavinia, Petcoviciu Oana, Braiţ Petru, Gale Nicu, Dalca Viorel, Horga Ioan, Petcoviciu Gheorghe, Varză Viorel, Iliuţă Gheorghe, Cucimaş Iosif, Bozga Dumitru, Slev Roman, Alda Magdalena,  Blajovici Sida,  Frăţtilă Connstantin, Caragea Luciana,  Fîciu Aniela, Gomboş Viorica,

Peronalul didactic auxiliar: Rebeleş Cristina, Döme Floare, Lăzău Neliana, Valea Viorica, Babencu  Daniela, Şoavă Doina, Şoavă Dorin, Suciu Cornel.

Reclame

INFORMARE FSLI- OUG. 114 din 2009 – 12.01.2010

ianuarie 13, 2010

I N F O R M A R E

privind rezultatele întâlnirii informale de la sediul MECTS cu reprezentanţii sindicatelor din învăţământ

Astăzi, 12 ianuarie 2010 a avut loc la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului o întâlnire informală, în cadrul căreia au fost prezentate propunerile inspectorilor şcolari generali privind măsurile de aplicare a OUG 114/2009. Aceste măsuri sunt următoarele:

 • la nivel de comună să existe o singură unitate cu personalitate juridică;
 • regruparea claselor parelele sub media prevăzută de lege;
 • predarea educaţiei fizice la învăţământul primar să se realizeze de către învăţători, institutori, fără a afecta norma titularilor;
 • regândirea centrelor bugetare la nivelul comunităţilor locale;
 • încadrarea în numărul minim de ore al planurilor cadru în vigoare;
 • efectuarea orelor de laborator tehnologic cu întreaga clasă;
 • efectuarea orelor de cultură generală la învăţământul vocaţional, separarea doar la disciplinele de specialitate;
 • reducerea numărului de clase la învăţământul seral prin compensare prin învăţământ fără frecvenţă.

Din cele patru propuneri iniţiale ale MECTS ar produce efecte utile următoarele două:

 • reorganizarea unităţilor şcolare cu cel puţin 300 de elevi, 300 de elevi şi preşcolari, 150 de preşcolari;
 • încadrarea la clasele de debut (I,V,IX) din zona urbană cu limita maximă a numărului de elevi prevăzut de lege.

În funcţie de soluţiile ce vor fi găsite în perioada următoare, în vederea diminuării impactului negativ al acestui act normativ asupra salariaţilor din învăţământ, în urma consultării membrilor noştri de sindicat,  vom decide dacă este oportună declanşarea unor acţiuni sindicale şi care vor fi acestea.

Biroul Operativ al                                                         Preşedinte,

S.D.I. Arad                                                        Prof.Dănuţ Ieneşescu

SDIA & MECTS

ianuarie 6, 2010

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT ROMÂNIA / SINDICATUL DEMOCRATIC ÎNVĂŢĂMÂNT ARAD

B-dul  G-ral  Dragalina, nr. 5-7, cod 310125, Arad
Tel / fax : 0257 / 281 882
e-mail : sdiarad@yahoo.com

POZIŢIA SDIA FAŢĂ DE PREVEDERILE OUG. NR.114/2009

Referitor la efectele dramatice produse de punerea în aplicare a OUG.114/2009, prin care ar urma să fie reduse peste 15 000 de posturi în învăţământul preuniversitar, vă informăm că SDIA nu poate fi de acord cu impunerile abuzive din acest act normativ apărut fără consultarea sindicatelor reprezentative. În anul şcolar 2009-2010 au fost deja reduse peste 600 de posturi la nivelul judeţului Arad, fără a se ţine cont de opoziţia noastră, fiind responsabilizaţi directorii de unităţi şcolare în baza unei simple adrese. Nu am fost de acord nici atunci şi nu putem fi de acord nici acum cu reducerile de personal, considerând că asemenea măsuri nu au nimic în comun cu reforma din învăţământ, nici cu îmbunătăţirea calităţii actului educaţional. Cei mai afectaţi de aceste turbulenţe din sistem vor fi elevii noştri care vor resimţi pe termen lung efectele negative ale acestei măsuri legislative.

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, profesor Aurel Cornea, susţine căOrdonanţa de Urgenţă 114 care prevede reducerea numărului angajaţilor din educaţie, nu este de natură să ducă la îmbunătăţirea actului de învăţământ şi că după 18 ani de tranziţie, sistemul de învăţământ trebuie să fie reformat. Am fost singura categorie socio-profesională care a scos de pe piaţă 19.000 de profesori. Nu am negat acest document, dar nu îl vom susţine şi îl vom ataca la Curtea Constituţională prin Avocatul Poporului”.

De asemenea, referitor la proiectul de buget pe 2010, preşedintele FSLI a afirmat că acesta reprezintă 6% din PIB şi că a fost construit la indicaţiile FMI . „În opinia noastră, acest buget ne dezavantajează. Banii pentru salarii s-au redus şi au crescut exponenţial cei pe care trebuie să-i recuperăm prin activitatea extraşcolară sau de cercetare. Situaţia ne îngrijorează şi nu duce la terminarea în condiţii bune a anului şcolar„.

Prin această ordonanţă, Ministerul  Educaţiei a propus o serie de măsuri, printre care: creşterea numărului de ore în cazul directorilor, profesorii şi învăţătorii cu grad didactic unu să nu mai aibă norma redusă de la 18 la16 ore sau comasarea unităţilor de învăţământ. Aceste propuneri de măsuri ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului urmează să mai fie discutate la întâlnirea cu reprezentanţii sindicatelor din data de 12.01.2010.

Vă ataşăm propunerile de măsuri ale MECTS, respectiv fundamentarea acestor propuneri în vederea aplicării în învăţământul preuniversitar de stat a prevederilor OUG NR.114/ 2009, propuneri cu care nu suntem de acord.

Birul Operativ al                                                      Preşedinte

SDIA                                                          Profesor Dănuţ Ieneşescu

&

Ministrul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului, domnul dr. Daniel Petru Funeriu, solicită inspectorilor școlari generali propuneri pentru aplicarea OUG 114/2009

06.01.2010

Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dr. Daniel Petru Funeriu, a solicitat inspectorilor școlari să analizeze, până la data de 08.01.2010, posibilele măsuri de optimizare a rețelei școlare, în vederea utilizării eficiente a resurselor umane, materiale și financiare pentru încadrarea în numărul maxim de posturi alocat județului, pentru anul școlar 2010-2011. Ministrul a atras atenția că sunt două tipuri de măsuri pentru aplicarea  prevederilor OUG 114/2009: măsuri care pot fi luate la nivel județean, de către inspectoratele școlare și măsuri care pot fi luate la nivel național, de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Inspectoratele școlare județene trebuie să consulte autoritățile locale și reprezentanții partenerilor sociali pentru a se asigura că în urma aplicării măsurilor propuse de minister vor fi asigurate dreptul la educație al copiilor/elevilor din zone/grupuri dezavantajate, calitatea actului educațional și respectarea prevederilor legale.
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului a transmis inspectorilor școlari generali propunerile de măsuri privind aplicarea Ordonanței de Urgență 114/2009, pe care le-a prezentat și federațiilor sindicale reprezentative din Educație, la întâlnirea din 05.01.2010.
Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dr. Daniel Petru Funeriu, a atras atenția inspectorilor școlari asupra pregătirii, organizării și coordonării simulărilor pentru examenul de bacalaureat, a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, a probelor examenelor de atestare/certificare a competențelor profesionale, precum și a pregătii anului școlar 2010-2011.
Nota transmisă inspectorilor școlari generali este semnată de Oana Badea, secretar de stat, Liliana Preoteasa, director general Direcția Generală Educație Timpurie, Școli, Performanță și Programe, Mihai Păunică, director general Direcția Generală Buget, Finanțe, Patrimoniu, Investiții și Corina Marin, director Direcția Acreditarea, Evaluarea și Performanța în Cariera Didactică.
Soluțiile propuse de către inspectoratele școlare generale pentru aplicarea OUG 114/2009 vor constitui unul din punctele de pe agenda întâlnirii informale dintre ministrul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dr. Daniel Petru Funeriu, și liderii sindicatelor reprezentative din învățământ, întâlnire ce va avea loc marți, 12.01.2010, ora 10,30, la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

BIROUL DE PRESĂ