Posts Tagged ‘teze 2009’

Contestatii teze

mai 22, 2009

Contestatiile la teze se pot depune pama luni 25.05.2009 la secretariatu scolii pentru Romana si Matematica, iar pentru Goegrafie/Isorie pana pe data de 02.06.2009

Reclame

Calendar Teze Unice

septembrie 26, 2008

Calendarul de desfasurare a tezelor cu subiect unic in anul scolar 2008-2009

Au fost publicate datele de desfasurare a tezelor cu subiect unic in anul scolar 2008-2009. Anexa 1 – la Ordinul nr. 5164/29.VIII.2008, cu privire la organizarea si desfasurarea tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a si a VIII-a, in anul scolar 2008-2009

 SEMESTRUL I

Perioada de teze
25 noiembrie 2008 - Limba si literatura materna
3 decembrie 2008 - Limba si literatura romana
11 decembrie 2008 - Matematica
16 decembrie 2008 - Istorie/Geografie (numai pentru clasa a VIII-a)

Perioada speciala de teze*
10 februarie 2009 - Limba si literatura materna
12 februarie 2009 - Istorie/Geografie (numai pentru clasa a VIII-a)
17 februarie 2009 - Limba si literatura romana
19 februarie 2009 - Matematica

SEMESTRUL al II-lea

Perioada de teze
29 aprilie 2009 - Limba si literatura materna
5 mai 2009 - Limba si literatura romana
13 mai 2009 - Matematica
21 mai 2009 - Istorie/Geografie (numai pentru clasa a VIII-a)

Perioada speciala de teze *
26 mai 2009 - Limba si literatura materna
28 mai 2009 - Limba si literatura romana
2 iunie 2009 - Matematica
4 iunie 2009 - Istorie/Geografie (numai pentru clasa a VIII-a)

Metodologie TezeSubiectUnic

septembrie 1, 2008

Prezentarea noilor metodologii pentru examenul national de Bacalaureat si pentru tezele cu subiect unic – anul scolar 2008-2009 01.09.2008

Metodologia de organizare si desfasurare a tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a si a VIII-a in anul scolar 2008-2009 contine o serie de noutati, intre care amintim:
– elevii vor fi asezati cate unul in banca, in ordine alfabetica, pe clase, si nu pe unitate scolara, conform unei listei nominale afisate in prealabil;
– evaluarea in sesiunile de teze unice din anul scolar 2008‑2009 presupune ca fiecare lucrare sa fie corectata de doi profesori: unul dintre acestia este profesorul de specialitate care a predat la clasa (care va corecta lucrarile in scoala), iar celalalt, un profesor evaluator din centrul de evaluare, extern unitatii de invatamant de la care provine teza;
– durata activitatii de evaluare este de maximum 3 zile pentru fiecare scoala, inclusiv ziua in care s-a sustinut proba, iar in centrele de evaluare, de maximum 4 zile;
– lucrarile care initial au primit note finale cuprinse intre 4,50 si 4, 99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99 sau o nota finala cel putin egala cu 9,50, vor primi nota definitiva acordata de comisia de contestatii;
– vor fi sanctionate in conformitate cu prevederile legale, cadrele didactice care comit fapte cu caracter infractional legate de organizarea si desfasurarea tezelor cu subiect unic (furnizarea solutiilor problemei, inlocuiri de lucrari, falsificari de lucrari), care permit sau favorizeaza fraudarea probei sau care au manifestari care atesta neglijenta in indeplinirea atributiilor ce le revin. Dupa caz, Comisia Nationala sau comisia judeteana /a municipiului Bucuresti sesizeaza in scris organele de cercetare penala;
– pentru elevii de la clasele cu frecventa redusa se aplica acelasi calendar de desfasurare a tezelor;
– fiecare membru al comisiei va da o declaratie in care precizeaza ca isi asuma responsabilitatea pentru respectarea intocmai a prevederilor legale si ca a luat la cunostinta masurile disciplinare care se pot lua impotriva sa in cazul in care se constata nereguli; aceste masuri pot sa duca pana la excluderea din invatamant.
Tine-ti aproape.