Posts Tagged ‘titularizare 2009’

TITULARIZARE 2010 – ultimile precizari

iulie 23, 2010

Precizari de ultim moment legate de etapele miscarii personalului didactic transmise de ISJ ARAD

23.07.2010

Comunicat de presă

Ocuparea posturilor în unităţile de învăţământ preuniversitar,

prin detaşare la  cerere  şi  suplinire

În şedinţa publică de ocupare a posturilor titularizabile din data de 22 iulie 2010 s-au ocupat 69 de posturi, din cele 115 posturi existente la nivelul judeţului Arad.

Şedinţele publice de repartizare a candidaţilor pe posturile netitularizabile au loc în perioada 26 – 29 iulie 2010, la Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad,  astfel:

26 iulie: repartizarea cadrelor didactice titulare care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere şi  a  cadrelor  didactice titulare  care  solicită  completări de catedră sau detaşare la  cerere  prin  concurs/concurs specific;

27-29 iulie: repartizarea  candidaţilor prin continuitate la suplinire şi suplinire.

Planificarea candidaţilor pe ore şi discipline va fi postată în cursul zilei de 23 iulie pe   forumul I.S.J. Arad la  adresa www.isjarad.ro/forum la subiectul MISCARE PERSONAL DIDACTIC.

În luna august se vor desfăşura alte etape ale mişcării personalului didactic, după cum urmează:

3-4 august : revalidarea fişelor de înscriere de către candidaţi; depunerea  şi  înregistrarea  dosarelor  pentru  detaşare  în  interesul  învăţământului  pentru restrângere nesoluţionată, pentru detaşare la cerere prin concurs specific şi pentru suplinire de către candidaţii care nu s-au înscris în perioada 14-25 iunie 2010, precum şi de către candidaţii care solicită suplinire în baza rezultatelor obţinute la concursul din iulie 2009 şi/sau iunie-iulie 2008; depunerea dosarelor de către  suplinitorii fără studii corespunzătoare postului;

5 august: organizarea probelor practice/orale sau în limba de predare;

6 august: organizarea  concursului pentru suplinire;

10 august: afişarea rezultatelor finale;

24-25 august: şedinţă publică de repartizare a suplinitorilor calificaţi;

27 august: acordarea orelor rămase neocupate în regim de cumul/plata cu ora;

30 august: şedinţă publică de repartizare a suplinitorilor fără studii corespunzătoare.

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

PROF. MIRELA ALDESCU

PREŞEDINTELE COMISIEI DE MOBILITATE

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,

PROF. MINODORA MARINESCU

ORDINEA REPARTIZĂRII POSTURILOR PRIN SUPLINIRE ÎN ŞEDINŢELE PUBLICE din perioada 27 – 30 iulie 2010

1. Ocuparea posturilor prin continuitate la suplinire de către candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 75 alin. (3) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M. nr. 5885/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Completarea normei didactice a candidaţilor care beneficiază de continuitate la suplinire pe posturi incomplete.

Candidaţii care beneficiază de continuitate la suplinire şi care au participat şi la concursul din 14 iulie 2010 trebuie să fi obţinut minim media 5,00 la acest concurs.

3. Repartizarea candidaţilor care au obţinut minim nota 5,00 la concursul din 14 iulie 2010 şi a candidaţilor cu post redus (candidaţii cu note peste 7,00 la concursurile din iulie 2008 sau iulie 2009).

Toţi candidaţii vor fi ierarhizaţi pe discipline, în listă unică, indiferent de anul obţinerii notei.

Exemplu:

DISCIPLINA X

Candidat A – nota 7,5 obţinută în 2010

Candidat B – nota 7,6 obţinută în 2009

Candidat C – nota 7,8 obţinută în 2009

Candidat D – nota 7,7, obţinută în 2010

ORDINEA REPARTIZĂRII

Candidat C – nota 7,8 obţinută în 2009

Candidat D – nota 7,7, obţinută în 201

Candidat B – nota 7,6 obţinută în 2009

Candidat A – nota 7,5 obţinută în 2010

Candidaţii cu post redus, care au participat şi la concursul din 14 iulie 2010 trebuie să fi obţinut minim media 5,00 la acest concurs.

În aceste etape pot fi repartizate şi catedre incomplete; se pot face asocieri între datele unui candidat şi mai multe catedre incomplete, fără a depăşi 20 de ore pentru profesori şi 24 de ore pentru maiştri instructori şi catedrele de pregătire/instruire practică.

Candidaţii care nu s-au prezentat la concursul din 14 iulie 2010/ care nu au fost repartizaţi în şedinţele publice din perioada 27 – 30 iulie 2010/ care doresc să fie repartizaţi în baza notelor între 5,00 şi 6,99 obţinute la concursurile din iulie 2009 sau 2008, vor putea ocupa posturi în şedinţele publice din 24 – 25 august 2010.

Reclame

Miscarea personalului didactic la SEITIN

iulie 31, 2009

A aparut lista cu miscarile personalului didactic in jud. ARAD incepand cu restrangerile si transferurile. Punem aici doar ceea ce tine de noi. Restul pe forumul ISJ aici.

Codul postului Postul este ocupat? Motivul ocupării Disciplina postului Trunchi comun Detalii Viabilitate Statutul postului Numele Iniţiala tatălui Prenumele
2316 Da COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE CULTURA CIVICA 4 2 Vacant DANILA DAN
2317 Da DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTULUI EDUCATIE FIZICA SI SPORT 18 4 Vacant POPA S CRISTIAN STEFAN
3712 Da PRETRANSFER EDUCATIE FIZICA SI SPORT 14 POST ELIBERAT LA PRETRANSFER 1 Vacant ZAVODA M GELU MIHAI
2318 Nu EDUCATIE MUZICALA 7 2 Vacant
2319 Da Suplinire EDUCATIE PLASTICA 7 2 Vacant COSTEA D IONEL
2320 Nu FIZICA 6 2 Vacant
3306 Da CONTINUITATE PENTRU SUPLINIRE INVATATOR (IN LIMBA ROMANA) 18 POST ELIBERAT PRIN PRETRANSFER 1 Vacant ILIE N ANGELICA
3393 Da Numire ca titular INVATATOR (IN LIMBA ROMANA) 18 POST ELIBERAT PRIN PRETRANSFER 4 Vacant FLOREA M ELENA LUIZA
3405 Da Numire ca titular INVATATOR (IN LIMBA ROMANA) 18 POST ELIBERAT PRIN PRETRANSFER 4 Vacant DUMITRU G ADRIANA OLIMPIA
2321 Da Numire ca titular LIMBA FRANCEZA 20 4 Vacant ABRUDAN T OLIMPIA DELIA
3601 Da Suplinire MATEMATICA 8 REZERVARE DIRECTOR 1 Rezervat PILAN I OTILIA
2322 Nu RELIGIE PENTICOSTALA 4 2 Vacant

Continuitate si Suplinire 2009

iulie 25, 2009

Sedintele publice se vor desfasura in sala festiva a Colegiului „Moise Nicoara” Arad

Disciplina de examen (pt. concursul din 15 Iulie 2009) Nume centru de examen Total ZIUA ORELE
EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA : ARTA VOCALA CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 1 MARŢI 28.07.2009 09.00 – 10.00
EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA: MUZICA INSTRUMENTALA CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 2 MARŢI 28.07.2009 09.00 – 10.00
ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / ARHITECTURA) CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 20 MARŢI 28.07.2009 09.00 – 10.00
EDUCATIE MUZICALA CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 20 MARŢI 28.07.2009 09.00 – 10.00
SOCIOLOGIE CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 1 MARŢI 28.07.2009 10.00 – 11.00
FILOSOFIE SI LOGICA SI ARGUMENTARE CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 5 MARŢI 28.07.2009 10.00 – 11.00
PSIHOLOGIE CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 8 MARŢI 28.07.2009 10.00 – 11.00
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 13 MARŢI 28.07.2009 10.00 – 11.00
TERAPIA EDUCATIONALA COMPLEXA SI INTEGRATA CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 17 MARŢI 28.07.2009 10.00 – 11.00
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 110 MARŢI 28.07.2009 11.00 – 11.30
ECONOMIE SI EDUCATIE ANTREPRENORIALA CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 9 MARŢI 28.07.2009 11.30 – 12.30
CULTURA CIVICA CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 19 MARŢI 28.07.2009 11.30 – 12.30
GEOGRAFIE CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 34 MARŢI 28.07.2009 13.30 – 15.30
ISTORIE CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 80 MARŢI 28.07.2009 13.30 – 15.30
LIMBA SI LITERATURA GERMANA MATERNA CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 1 MARŢI 28.07.2009 15.30 – 16.30
LIMBA SI LITERATURA ITALIANA CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 1 MARŢI 28.07.2009 15.30 – 16.30
LIMBA SI LITERATURA SLOVACA MATERNA CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 1 MARŢI 28.07.2009 15.30 – 16.30
LIMBA SI LITERATURA GERMANA CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 10 MARŢI 28.07.2009 15.30 – 16.30
LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 19 MARŢI 28.07.2009 15.30 – 16.30
LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 150 MARŢI 28.07.2009 16.30 – 18.30
EDUCATOARE (IN LIMBA SLOVACA) CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 2 MIERCURI 29.07.2009 09.00 – 12.00
EDUCATOARE (IN LIMBA MAGHIARA) CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 7 MIERCURI 29.07.2009 09.00 – 12.00
EDUCATOARE (IN LIMBA ROMANA) CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 205 MIERCURI 29.07.2009 09.00 – 12.00
RELIGIE GRECO – CATOLICA CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 1 MIERCURI 29.07.2009 13.00 – 15.00
RELIGIE PENTICOSTALA CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 2 MIERCURI 29.07.2009 13.00 – 15.00
RELIGIE BAPTISTA CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 5 MIERCURI 29.07.2009 13.00 – 15.00
RELIGIE ORTODOXA CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 75 MIERCURI 29.07.2009 13.00 – 15.00
LIMBA LATINA CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 1 MIERCURI 29.07.2009 15.00 – 18.00
LIMBA SI LITERATURA ROMANA CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 143 MIERCURI 29.07.2009 15.00 – 18.00
TOTAL EGB CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 962
INVATATORI (IN LIMBA MAGHIARA) CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 9 LUNI
27.07.2029
09.15 – 11.00
INVATATORI (IN LIMBA ROMANA) CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 152 LUNI
27.07.2040
09.15 – 11.00
COREGRAFIE CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 1 LUNI
27.07.2009
11.00 – 12.30
ELECTRONICA, AUTOMATIZARI (MAISTRI INSTRUCTORI) CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 1 LUNI
27.07.2010
11.00 – 12.30
ELECTRONICA, AUTOMATIZARI, TELECOMUNICATII CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 1 LUNI
27.07.2011
11.00 – 12.30
MECANICA (MAISTRI INSTRUCTORI) CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 1 LUNI
27.07.2012
11.00 – 12.30
PRELUCRAREA LEMNULUI (MAISTRI INSTRUCTORI) CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 1 LUNI
27.07.2013
11.00 – 12.30
SILVICULTURA CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 1 LUNI
27.07.2014
11.00 – 12.30
SILVICULTURA (MAISTRI INSTRUCTORI) CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 1 LUNI
27.07.2015
11.00 – 12.30
TRANSPORTURI RUTIERE CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 1 LUNI
27.07.2016
11.00 – 12.30
COMERT (MAISTRI INSTRUCTORI) CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 2 LUNI
27.07.2017
11.00 – 12.30
CONSTRUCTII CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 2 LUNI
27.07.2018
11.00 – 12.30
ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA, ENERGETICA (MAISTRI INSTRUCTORI) CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 2 LUNI
27.07.2020
11.00 – 12.30
PRELUCRAREA LEMNULUI CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 2 LUNI
27.07.2021
11.00 – 12.30
ZOOTEHNIE CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 2 LUNI
27.07.2022
11.00 – 12.30
CONSTRUCTII (MAISTRI INSTRUCTORI) CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 3 LUNI
27.07.2023
11.00 – 12.30
INDUSTRIE ALIMENTARA CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 3 LUNI
27.07.2024
11.00 – 12.30
ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 4 LUNI
27.07.2025
11.00 – 12.30
TRANSPORTURI (MAISTRI INSTRUCTORI) CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 5 LUNI
27.07.2026
11.00 – 12.30
ALIMENTATIE PUBLICA CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 8 LUNI
27.07.2027
11.00 – 12.30
COMERT CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 9 LUNI
27.07.2028
11.00 – 12.30
AGRICULTURA – HORTICULTURA CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 10 LUNI
27.07.2030
11.00 – 12.30
EDUCATIE TEHNOLOGICA CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 11 LUNI
27.07.2031
11.00 – 12.30
MECANICA CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 15 LUNI
27.07.2035
11.00 – 12.30
PROTECTIA MEDIULUI CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 12 LUNI
27.07.2032
13.30 – 14.30
CHIMIE CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 14 LUNI
27.07.2033
13.30 – 14.30
INFORMATICA CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 14 LUNI
27.07.2034
13.30 – 14.30
FIZICA CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 23 LUNI
27.07.2036
13.30 – 14.30
MATEMATICA CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 53 LUNI
27.07.2039
14.30 – 15.30
BIOLOGIE CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 41 LUNI
27.07.2038
15.30 – 16.30
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 33 LUNI
27.07.2037
16.30 – 17.00
EDUCATIE FIZICA SI SPORT – ANTRENORI CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 2 LUNI
27.07.2019
17.00 – 18.30
EDUCATIE FIZICA SI SPORT CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 144 LUNI
27.07.2040
17.00 – 18.30
TOTAL CENTRUL NR. 2: GRUPUL SCOLAR „IULIU MANIU” ARAD 583

Detasare la cerere 2009

iulie 24, 2009

Sedintele publice pentru detasare la cerere se vor desfasura in sala festiva a Colegiului „Moise Nicoara” Arad dupa cum urmeaza:
Sambata 25.07.2009 orele 09.00 – toate disciplinele cu exceptia LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Luni 27.07.2009 orele 09.00 LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Inspectori resurse umane
Prof. Dorel Bacos
prof. Mihai Spanu

Sedinta publica repartitie

iulie 20, 2009

Sedintele publice pentru titularizare vor avea loc in zilele de miecuri si joi 22.07 respectiv 23.07.2009 in sala festiva a Colegiului National „Moise Nicoara” Arad după planificarea din anexa.

La aceste sedinte pot participa numai candidatii care au obtinut node de 7 si peste 7, la disciplinele pentru care exista posturi titularizabile (posturi intregi cu mentiunea TITULARIZABIL)

Candidatii care au obtinut note peste 7, dar pentru care nu exista posturi titularizabile, se vor prezenta in etapa de suplinire (27.07 – 29.07.2009)

Disciplina de examen (pt. concursul din 15 Iulie 2009) Total candidaţi Nr. posturi estimat Ziua Ora
MATEMATICA 12 15 miercuri 09:00 – 10:30
BIOLOGIE 10 3 miercuri 09:00 – 10:30
CHIMIE 5 3 miercuri 09:00 – 10:30
FIZICA 5 2 miercuri 09:00 – 10:30
ECONOMIE ŞI EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ 3 1 miercuri 10:30 – 11:00
GEOGRAFIE 8 2 miercuri 10:30 – 11:00
ISTORIE 10 5 miercuri 10:30 – 11:00
RELIGIE ORTODOXĂ 10 2 miercuri 10:30 – 11:00
RELIGIE PENTICOSTALĂ 3 3 miercuri 10:30 – 11:00
ARTE VIZUALE (EDUCAŢIE PLASTICĂ / EDUCAŢIE VIZUALĂ / ARHITECTURĂ) 8 1 miercuri 11:00 – 12:00
COREGRAFIE 1 1 miercuri 11:00 – 12:00
EDUCAŢIE MUZICALĂ 4 1 miercuri 11:00 – 12:00
EDUCAŢIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ: MUZICĂ INSTRUMENTALĂ 6 12 miercuri 11:00 – 12:00
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 35 9 miercuri 12:00 – 12:30
INFORMATICA 7 6 miercuri 12:00 – 12:30
ALIMENTATIE PUBLICA 4 4 miercuri 13:30 – 15:00
ALIMENTATIE PUBLICA (MAISTRI INSTRUCTORI) 1 1 miercuri 13:30 – 15:00
COMERT 5 6 miercuri 13:30 – 15:00
COMERT (MAISTRI INSTRUCTORI) 1 2 miercuri 13:30 – 15:00
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA 6 4 miercuri 13:30 – 15:00
ELECTRONICA, AUTOMATIZARI (MAISTRI INSTRUCTORI) 2 1 miercuri 13:30 – 15:00
ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA 3 1 miercuri 13:30 – 15:00
PROTECTIA MEDIULUI 3 2 miercuri 13:30 – 15:00
TURISM SI SERVICII 1 1 miercuri 13:30 – 15:00
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 9 2 miercuri 15:00 – 17:00
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 11 10 miercuri 15:00 – 17:00
TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ 12 12 miercuri 15:00 – 17:00
LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE; INSTITUTORI / INVATATORI 37 25 joi 09:00 – 10:30
LIMBA SI LITERATURA ROMANA, MET. PRED. LB. SI LIT. ROM., LB. SI LIT. GERMANA MAT. SI MET. PRED. LB. SI LIT. GERMANE MAT.; INSTITUTORI/INVATATORI 1 1 joi 09:00 – 10:30
LIMBA SI LITERATURA ROMANA, MET. PRED. LB. SI LIT. ROM., LB. SI LIT. MAGHIARA MAT. SI MET. PRED. LB. SI LIT. MAGHIARE MAT.; INSTITUTORI/INVATATORI 6 3 joi 09:00 – 10:30
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII 102 33 joi 10:30 – 12:30
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ ŞI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII EDUCATOARE ‘- GRUPE DE PREDARE ÎN LIMBA GERMANĂ 2 9 joi 10:30 – 12:30
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ ŞI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII EDUCATOARE ‘- GRUPE DE PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ 10 5 joi 10:30 – 12:30
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBA ŞI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ ŞI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII EDUCATOARE ‘- GRUPE DE PREDARE ÎN LIMBA SLOVACĂ 1 1 joi 10:30 – 12:30
LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ 50 14 joi 13:30 – 16:00
LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ 10 13 joi 13:30 – 16:00
LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ 6 1 joi 13:30 – 16:00
LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ 2 3 joi 13:30 – 16:00
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 27 17 joi 13:30 – 16:00
Şedinţele publice se vor desfăşura în sala festivă a Colegiului Naţional „Moise Nicoară” Arad

Comisia ISJ ARAD de monitorizare a concursului